18/08/2015

Høstens rypetakseringer viser at vi i Dalsbygda har en kyllingproduksjon på bare 1,9 kyllinger i gjenomsnitt pr. voksenpar i 2015. Dette er den laveste kyllingproduksjonen som er registrert siden vi startet med rypetakseringer i 1992. Situasjonen er den samme også for orrfugl og storfugl. Stamfuglbestanden (antallet voksenfugl) er relativt stabil takket være god forvaltning i tidligere år, men men den ekstremt kalde og våte våren/sommeren har vært katastrofal for kyllingenes overlevelse.

Styret i Dalsbygda Jaktlag besluttet med dette utgangspunktet i sitt styremøte 17/8 å frede all hønsefugl i Dalsbygda høsten 2015. Dette innebærer at det i år ikke vil bli jakt på rype, orrfugl eller storfugl i våre områder.

Jegere som er tildelt jakt, og de som leier jaktfelter på åremål blir tilbudt å kunne trene sine hunder i den tildelte jaktperioden. Rypejakt er for de fleste langt mer enn å fylle sekken med fjellets delikatesse, så vi håper flest mulig finner glede i å komme seg ut på fjellet sammen med hunden og gode venner selv om børsa i år må bli stående i skapet.

Samtligere jegere vil bli tilskrevet, rypetakseringen blir i sin helhet lagt ut på våre websider innen kort tid.