Villrein

Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna, som er landets nordligste villreinområde.

Jaktbart areale i Forollhogna er på 1.843.181 dekar. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 1800 vinterdyr.

Kvoten for årets Villreinjakt fastsettes av årsmøtet i Forillhogna Villreinutvalg i slutten av april, Dalsbygda Jaktlag disponerer ca 12,5% av total kvote for Forollhogna Villreinvald. I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda Jaktlag gode overgangsordninger mot Kvikne, Vingelen, Soknedal og Budal, som utgjør nabofeltene i området. Detaljer i overgangsavtalene sendes ut til jegere som får tildelt jakt, og legges ut som «Nyheter»  på vår nettside.

Last ned kart over jaktområdene i Forollhogna

Søk villreinjakt

– Informasjon og søknadsskjema legges ut på Inatur den 15. januar. Link til søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Det legges ut 3 forskjellige søknadsskjemaer:

– Kort for innenbygds jegere og rettighetshavere (må ha bostedsadresse i Dalsbygda, eller være medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag). For denne kategorien kan foreldre/barn av søkeren oppføres som jeger 2 på samme søknad, uavhengig av deres bosted.

– Kort for jegere bosatt i Os kommune (utenfor Dalsbygda, som ikke er medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag), for denne kategorien må både søkeren og evt jeger 2 på samme søknad være bosatt i Os kommune.

– Kort for utenbygds jegere (gjelder for alle jegere bosatt utenfor Os Kommune)

– Det kan være 2 jegere på samme søknad, men begge må være fra samme kategori (altså innenbygds/rettighetshaver, Os eller utenbygds).Innenbygds jegere og rettighetshavere vil bli prioritert ved tildeling av fellingstillatelsene. Trekning av villreinjakta skjer i Juni måned. Alle som søker vil få svar på sms/e-post

Veiestasjonen i Dalsbygda

Alle dyr som felles av jegere med kort utstedt av Dalsbygda Jaktlag  (Fo11A/Fo11B Dalsbygda, Dalbusjøen og Såttåhaugen), SKAL veies i Dalsbygda. Andre bestemmelser om obligatorisk veiing, se overgangsavtalene.

Veiestasjonen i Dalsbygda er på jaktlagskontoret, Mosengveien 490. Veiestasjonen er betjent alle dager i jakta. Veiinga er gratis både for innenbygds- og utenbygds jegere.