Villrein

Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna, som er landets nordligste villreinområde.

Jaktbart areale i Forollhogna er på 1.843.181 dekar. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 1800 vinterdyr.

Kvoten for årets Villreinjakt fastsettes av årsmøtet i Forillhogna Villreinutvalg i slutten av april, Dalsbygda Jaktlag disponerer ca 12,5% av total kvote for Forollhogna Villreinvald. I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda Jaktlag gode overgangsordninger mot Kvikne, Vingelen, Soknedal og Budal, som utgjør nabofeltene i området. Detaljer i overgangsavtalene sendes ut til jegere som får tildelt jakt, og legges ut som «Nyheter»  på vår nettside.

Last ned kart over jaktområdene i Forollhogna

Søk villreinjakt

– Informasjon og søknadsskjema legges ut på Inatur den 15. januar. Link til søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Det legges ut 3 forskjellige søknadsskjemaer:

– Kort for innenbygds jegere og rettighetshavere (må ha bostedsadresse i Dalsbygda, eller være medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag). For denne kategorien kan foreldre/barn av søkeren oppføres som jeger 2 på samme søknad, uavhengig av deres bosted.

– Kort for jegere bosatt i Os kommune (utenfor Dalsbygda, som ikke er medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag), for denne kategorien må både søkeren og evt jeger 2 på samme søknad være bosatt i Os kommune.

– Kort for utenbygds jegere (gjelder for alle jegere bosatt utenfor Os Kommune)

– Det kan være 2 jegere på samme søknad, men begge må være fra samme kategori (altså innenbygds/rettighetshaver, Os eller utenbygds).Innenbygds jegere og rettighetshavere vil bli prioritert ved tildeling av fellingstillatelsene. Trekning av villreinjakta skjer i Juni måned. Alle som søker vil få svar på sms/e-post

Veiestasjonen i Dalsbygda

Alle dyr som felles av jegere med kort utstedt av Dalsbygda Jaktlag  (Fo11A/Fo11B Dalsbygda, Dalbusjøen og Såttåhaugen), SKAL veies i Dalsbygda, uansett hvor de er felt!. Skrotten bør helst veies innen 24 timer fra dyret er felt. Ring 980 26082 eller 982 23605 for avtale om veiing. Andre bestemmelser om obligatorisk veiing, se overgangsavtalene.

Veiestasjonen i Dalsbygda er på jaktlagskontoret, Mosengveien 490. Veiestasjonen er betjent alle dager i jakta. Veiinga er gratis både for innenbygds- og utenbygds jegere.