Villrein

Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna, som er landets nordligste villreinområde.

Jaktbart areale i Forollhogna er på 1.843.181 dekar. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 1800 vinterdyr.

Kvoten for årets Villreinjakt fastsettes av årsmøtet i Forillhogna Villreinutvalg i slutten av april, Dalsbygda Jaktlag disponerer ca 12,5% av total kvote for Forollhogna Villreinvald. I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda Jaktlag gode overgangsordninger mot Kvikne, Vingelen, Soknedal og Budal, som utgjør nabofeltene i området. Detaljer i overgangsavtalene sendes ut til jegere som får tildelt jakt, og legges ut som "Nyheter"  på vår nettside. 

Søk villreinjakt

OBS: Det er i år gjort endringer på søknad om villreinjakt: 

- Informasjon og søknadsskjema legges ut på Inatur den 15. januar. Link til søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Det legges ut 3 forskjellige søknadsskjemaer:

- Kort for innenbygds jegere og rettighetshavere (må ha bostedsadresse i Dalsbygda, eller være medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag). For denne kategorien kan foreldre/barn av søkeren oppføres som jeger 2 på samme søknad, uavhengig av deres bosted. 

- Kort for jegere bosatt i Os kommune (utenfor Dalsbygda, som ikke er medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag), for denne kategorien må både søkeren og evt jeger 2 på samme søknad være bosatt i Os kommune.

- Kort for utenbygds jegere (gjelder for alle jegere bosatt utenfor Os Kommune)

- Det kan være 2 jegere på samme søknad, men begge må være fra samme kategori (altså innenbygds/rettighetshaver, Os eller utenbygds).
Innenbygds jegere og rettighetshavere vil bli prioritert ved tildeling av fellingstillatelsene. Trekning av villreinjakta skjer i Juni måned.
Alle som søker vil få svar på sms/e-post

Veiestasjonen i Dalsbygda

Alle dyr som felles innen Fo11A/Fo11B (Dalsbygda og Såttåhaugen), SKAL veies i Dalsbygda. Andre bestemmelser om obligatorisk veiing, se overgangsavtalene.

Veiestasjonen i Dalsbygda er på garden til Edvard Ryen (ved bommen inn til Vangrøftdalen). Veiestasjonen er betjent alle dager i jakta fra 15.00 om ettermiddagen til 24.00 på kvelden/natta. Veiinga er gratis for jegerne. Dalsbygda Jaktlag betaler for all veiing i etterkant, både for innenbygds- og utenbygds jegere.