Rovvilt

Av frykt for konsekvensene for rype- og harebestanden ved krakk i smågnagerbestanden, har styret i Dalsbygda Jaktlag siden høsten 2011 samarbeidet tett med Os JFF. Samarbeidet har så langt resultert i “Predatorprosjektet” (beskrevet i årsmeldingen for driftståret 2011/2012) - og et aktivt uttak av predatorer. Etter det store fokuset på skadefellingsopplegget og økningen i skuddpremiesatsene, ble det i driftsåret 2011/2012 utbetalt 34.600 kroner i skuddpremier, slik: 38 rødrever, 2 mår, 7 minik, 8 røyskatter, 24 kråker og 2 grevlinger. Dalsbygda Jaktlag og Os JFF fortsatte samarbeidet også i driftsåret 2012/2013, bla. annet med jegerkveld i Samfunnshuset med John S. Opdahl som foredragsholder tirsd. 28. jan. 2014. I driftsåret 2012/2013 er det utbetalt tot. 40.400 kr. i skuddpremier, med følgende fordeling: 49 rødrever, 21 kråker, 10 mink, 1 mår og 8 røyskatter.

Dette er skuddpremiesatsene:

  • Rødrev 600 kr Jakttid: 15.07 - 15.04
  • Mår 600 kr Jakttid: 01,11 - 15.03
  • Mink 600 kr (DJJ 200 kr og Dalsbygda Fiskeforening 400 kr, samordnet utbetalinq via DJJ) Jakttid: 01.04 - 31.03
  • Røyskatt 200 kr Jakttid: 21.08 - 15.03
  • Kråke 200 kr Jakttid: 15.07 - 31.03
  • Ravn/korp 300 kr Jakttid: 10.08 - 28.O2
  • Grevling 200 kr Jakttid: 21.08 - 31.01

Gjør følgende for utbetaling av skuddpremie:

Ta kontakt med kasserer Ivar Ryen i Dalsbygda Jaktlag (mobil:97 57 20 32). Avtal på forhånd. Kontroll: Ta med skutt/felt rovvilt. Etter framvisning og kontroll, kappes en av føttene - og skuddpremien utbetales i kontanter. Husk: Forutsetningen er at predatorene er felt/avlivet på Dalsbygda Jaktlags forvaltningsområde.