Rovvilt

Uttak av predatorer er ett av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å verne om og sikre en jaktbar bestand av småvilt. Vi oppfordrer derfor alle våre jegere om å bidra til felling av rov-vilt og predatorer. 

For å stimulere til dette, har vi svært gode skuddpremier på rovvilt som felles innenfor våre forvaltningsområder. 

Dette er skuddpremiesatsene:

  • Rødrev 600 kr (1.000 kr. for registrerte jegere) Jakttid: 15.07 - 15.04
  • Mår 600 kr Jakttid: 01,11 - 15.03
  • Mink 600 kr  Jakttid: 01.04 - 31.03
  • Røyskatt 300 kr Jakttid: 21.08 - 15.03
  • Kråke 300 kr Jakttid: 15.07 - 31.03
  • Ravn/korp 300 kr Jakttid: 10.08 - 28.O2
  • Grevling 300 kr Jakttid: 21.08 - 31.01

Gjør følgende for utbetaling av skuddpremie:

Registrer deg her om du er revejeger.

Gå til denne siden, fyll inn skjema og legg ved bilde.

Husk: Forutsetningen er at predatorene er felt/avlivet på Dalsbygda Jaktlags forvaltningsområde.