Hjort

Jakttider: Fra 1. sept. til 24. sept. og fra 2. okt. til 9. okt. (i elgjaktpausa)

I elgjakta (fra 25. sept til 1. okt og fra 10. okt til 31. okt) er hjortejakta forbeholdt elgjegerne. Etter elgjakta er hjortejakta forbeholdt rådyrjegerne.
Dette kreves for å jakte hjort: 80 treningsskudd, betalt jegeravgift og bestått skyteprøve, tilgang på godkjent ettersøkshund (Jegere som ikke har opplyst om godkjent ettersøkshund i søknaden til DJJ, må gjøre dette før jaktstart)

Total jaktkvote i Os kommune de siste årene har vært ca 40 dyr (samlet for alle viltstellområdene).

Dalsbygda Jaktlag praktiserer rettet avskyting av hjort. Dette innebærer at den årlige kvoten er regulert mhht antall store bukker, spissbukker, ungdyr og kalver som kan felles. Kalveførende hind er fredet i Dalsbygda.

Hjortejakta i Dalsbygda er forbeholdt innenbygds jegere/rettighetshavere. Jegerne må likevel søke om jakt, men samtlige som søker, får tildelt fellingstillatelse. For å gi alle jegerne de samme mulighetene tildeles fellingstillatelsen uten dyrekategori. Det er derfor plikt til å varsle DJ umiddelbart etter felling av dyr slik at vi kan informere øvrige jegere om restkvote mhht dyreslag. Det skal ikke gjenopptas jakt på nytt dyr før DJ har bekreftet mottak av informasjon om felling. Det ha vært vesentlig færre hjort i Dalsbygda de siste årene enn tilfellet var tidligere. En forklaring kan være at ved felling av bukker og kronhjorter trekker produksjons-dyrene ut av området utover høsten. En viss konsentrasjon av store bukker er med andre ord avgjørende for å holde på populasjonen, vi oppfordrer derfor jegerne til å ikke felle kronhjorter.