Jakt og søknad

Søknadsfrist for rypejakt i Dalsbygda høsten 2021 er 28. februar.

Søknadsfrist for all annen jakt er 30 mai.

Alle utenbygds rypejegere må søke via iNatur.no

Dalsbygda Jaktlag og iNatur legger ut informasjon og åpner for søknader på Inaturs nettsider. For jakt på rype er søknadsfristen 28. februar, for all annen jakt er søknadsfristen 30. mai.

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT SØKNADER MOTTATT ETTER FRISTEN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL BLI BEHANDLET.

Jakta trekkes og tildeles slik: 

Rypejakta for utenbygds jegere på kortfeltene (Vestfeltet, Østfeltet og Kjurrudalen Nord) for de første 4 periodene av jakta tildeles ihht søknad (søknadsfrist 28. februar) med tildeling innen utgangen av april. Alle søkere tilskrives etter tildelingen. Etter rypejaktas første 4 perioder, dvs fra 3. oktober er det salg av jaktkort på kortfeltene uten søknad.

  • Villreinjakta og rådyr/råbukk-jakta har søknadsfrist 30. mai og tildels i løpet av juni måned.
  • All annen jakt har søknadsfrist 30. mai og tildeles så snart som mulig etter utløpt søknadsfrist.
  • Alle som søker vil få skriftlig svar via sms/e-post så snart som mulig etter at tildeling har skjedd.