Hare

Setertraktene i Dalsbygda betraktes som ideelle for harejakt. I tillegg til det vakre og rovdyr-frie terrenget, setter harejegerne utrolig stor pris på innkvarteringen på setervollene. Noen har vært her i årevis, og de vender tilbake, år etter år, så lenge helsa tillater det. I tillegg er de utrolig glade i bikkjene sine. For harejegerne er ikke småviltjegere, de er ”harajegere”, og jakt uten hund er helt uakseptabelt. Her går det i ”morrafot, beskrik, uttak, losføring og utredning på tap”. Jakta foregår med drivende hunder som dunker, hygenhund, hamiltonstøver, haldenstøver, finsk støver og en og annen beagle. Men de langbeinte rasene er definitivt de mest populære. Pus foran og bikkja bak. Det er drømmen for harajegerne!" (Sitat fra "Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie 80 år 1929-2009"

Søknad om harejakt sendes til:
post@dalsbygdajaktlag.no innen 31.mai.

Se hvordan jegerne på jaktfeltet Kløftåsen/Falken opplevde jakta i 2018

"Statistikken viser at det er skutt ca 1500 harer i Dalsbygda de tyve siste årene. Med ca 40 jegere i snitt hver høst, gir det halvannen ”pus” i uttelling per jeger per sesong. Harejegerne er ikke som jegere flest. Det kan vi trygt slå fast! Bestanden av hare er relativt god på alle våre områder.

Jakten foregår en uke fra 2. til 9. oktober, samt en uke fra mandagen etter 15.oktober.

Harejakt

Jaktfeltene

 • Kjurrudalen Nord - 9 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 3 gevær. Status: Ledig
 • Kjurrudalen Sør - 6,3 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 3 gevær. Status: Ledig
 • Holla - 10 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 4 gevær. Status: Ledig
 • Nedre Vangrøfta - 10 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 3 gevær. Status: Utleid
 • Øvre Vangrøfta - 7,7 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 3 gevær. Status: Utleid
 • Langen - 13,8 kvadratkilometer skosterreng under 900 m.o.h. - inntil 4 gevær. Status: Utleid
 • Kløftåsen/Falken - 12 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 4 gevær. Status: Utleid
 • Mastukåsa 6 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 3 gevær. Status: Utleid
 • Storbekkdalen - 4,2 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 4 gevær. Status: Utleid
 • Storvollia - 5,5 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 2 gevær. Status: Utleid
 • Litjåsen - 8 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 3 gevær. Status: Ledig
 • Ola - 8.5 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 2 gevær. Status: Ledig
 • Åsan Nord og Åsan Sør - 21 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 4 gevær. Status: Utleid 
 • Setersjøen - 15 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - inntil 4 gevær. Status: Ledig
 • Undliåsen - 5,3 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h. - Bygdajegere
 • Berget - (4 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - Bygdajegere

JAKTPERIODE: I elgjaktpausa (f.o.m. 2/10 t.o.m. 9/10) og 1 uke fra mandagen etter 15. oktober. 

PRIS PR. GEVÆR: 2.000 kr, uavhengig av om du jakter 1 eller 2 perioder. 

Styret i Dalsbygda Jaktlag er behjelpelig med leie av seter/hytte nær terrenget (formidler kontakt). 

Kart over harejaktfeltene

Harejakt Ola

Ola

Harejakt Nedre Vangrøfta

Nedre Vangrøfta

Harejakt Mastukåsa

Mastukåsa

Harejakt Litjåsen

Litjåsen

Harejakt Langen

Langen

Harejakt Kjøftåsen Falken

Kjøftåsen Falken

Harejakt Kjurrudalen sør

Kjurrudalen Sør

Harejakt Kjurrudalen Nord

Kjurrudalen Nord

Harejakt Holla

Holla

Harejakt Berget

Berget