Skuddpremie for rovvilt

Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt på vegne av rettighetshaverne i Dalsbygda. Rovdyrbekjempelse er et viktig bidrag i forvaltningen av småviltet. Vi stimulerer derfor til uttak av predatorer gjennom utbetaling av skuddpremie på rovvilt.

Revejegere som har registrert seg før reven felles, er berettiget til høy skuddpremie. Jegere som ikke er registrert skal motta lav skuddpremie.

Klikk her for å registrere deg som revejeger.

Satser:

Rovvilt

Skuddpremie

Rødrev (reg. revjegere)

1.000 kr

Rødrev (ureg. revjegere)

600 kr

Mår

600 kr

Mink

600 kr

Røyskatt

300 kr

Kråke

300 kr

Ravn/korp

300 kr

Grevling

300 kr

Rapport om felt rovvilt

Fyll inn skjemaet og last opp et bilde av det felte viltet. Skuddpremien utbetales automatisk etter noen dager.