Skuddpremie for rovvilt

Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt og fangst på vegne av rettighetshaverne i Dalsbygda.

Rovdyrbekjempelse er et viktig bidrag i forvaltningen av småviltet, og det er spesielt viktig å redusere antall predatorer i de områdene de gjør mest skade. For å lykkes med dette, så må både åtejakt, spor-jakt og feller benyttes. Vi utbetaler derfor ulike skuddpremier for rev,  høyest skuddpremie utetales dersom reven felles over tregrensa. 

Det koster ingenting å jakte rovvilt i Dalsbygda, men vi ønsker oversikt over jegerne. Det er derfor laget en enkel løsning på nettsiden for at jegerne skal kunne registrere seg. Revejegere som har registrert seg før reven felles, er berettiget til høy skuddpremie, og jegere som ikke er registrert skal motta lav skuddpremie.

Klikk her for å registrere deg som revejeger.

Satser:

Rovvilt

Skuddpremie

Rødrev felt over tregrensa (registrert revejeger)

Rødrev felt under tregrensa (registrert revjeger)

5.000 kr

1.000 kr

Rødrev (ureg. revjegere)

600 kr

Mår

600 kr

Mink

600 kr

Røyskatt

300 kr

Kråke

300 kr

Ravn/korp

300 kr

Grevling

300 kr

Rapport om felt rovvilt

Fyll inn skjemaet og last opp et bilde av det felte viltet. Skuddpremien utbetales automatisk etter noen dager.