Rype

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 31. mars

Innenbygds småviltjegere trenger ikke søke, men kan kjøpe jaktkort som beskrevet lenger ned på siden. 

For utenbygds jegere, har vi to kategorier jaktkort:

- Utenbygds jeger med tilknytning til Dalsbygda. For å kunne søke på dette jaktkortet MÅ minst ett av tre kriterier oppfylles: Være foreldre/barn av innenbygds boende eller rettighetshaver, eie hytte innenfor jakfeltgrensene i Dalsbygda, eller regelmessig utføre oppgaver/ha verv for Dalsbygda Jaktlag. Disse søknadene behandles og prioriteres fremfor søkere uten slik tilknytning. Søknader som ikke oppfyller kriteriene vil bli suspendert, så om du er i tvil, ring på 95202504/98223605 før du sender inn søknaden!

- Utenbygds jeger uten tilknytning til Dalsbygda.  Denne kategorien er for alle søkere som ikke oppfyller minst ett av kriteriene ovenfor. Jaktkortene trekkes ut tilfeldig blandt søkerne, det er ingen proritering internt i kategorien.


Dalsbygda jaktlag krever aversjonsbevis (sauerenhetsbevis) på alle hunder som skal benyttes i våre terreng. For hunder under 8 år må beviset være gyldig og fornyet de siste 2 årene, for hunder over 8 år aksepteres utgåtte bevis (forutsatt at de medbringes og fremvises).

VÅRE UTLEIEFELT FOR RYPEJAKT

Dalsbygda Jaktlag har 8 jaktfelter for rypejakt som leies ut på 5-års kontrakter. Alle jaktfeltene ligger i Forollhogna-området, innenfor det som kalles «det gylne triangel» i rypejakt-miljøet. Et bedre rypeland finnes knapt nok i Sør-Norge! Jaktfeltene leies ut for perioden 2023-2027 i en anbudskonkurranse som starter 6. februar og pågår hver dag til alle feltene er utleid. 

Forrige anbudskonkurranse var i 2018. Vi laget da en beskrivelse av Dalsbygda og jaktområdene, denne finner du her: Dalsbygda-Budrunde-Rypejaktfelt2018

Jaktfeltene vinnerbud

 • Mastukåsa, totalareal 16.000 daa, høyeste bud var på kr. 195.000
 • Åslia, totalareal 32.000 daa, høyeste bud var på kr. 210.000
 • Rabblia, totalareal 20.000 daa, høyeste bud var på kr. 105.000
 • Vanngrøfta Nord, totalareal 17.000 daa, høyeste bud var på kr. 130.000
 • Vanngrøfta Sør, totalareal 17.000 daa, høyeste bud var på kr. 135.000
 • Vola Sør, totalareal 30.000 daa, høyeste bud var på kr. 82.500
 • Vola Nord, totalareal 22.000 daa, høyeste bud var på kr. 62.500

Rypejakt utenbygds jegere

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder, med en jaktfri dag i mellom.

 1. 1
  periode er 10-14. september (5 dager)
 2. 2
  periode er 16-20. september (5 dager)
 3. 3
  periode er 22-26 september (5 dager)
 4. 4
  periode er 28. september-2. oktober (5 dager)

Det selges et begrenset antall kort på våre tre kortområder, Østfeltet 20 kort/periode, Vestfeltet 25 kort/periode og Kjurrudalen Nord 10 kort/periode. Vi oppfordrer alle jegere til å søke på flere områder/perioder for å få tildelt jakt, dette pga stor etterspørsel.

Vi gjør oppmerksom på at utenbygds jegere må søke via iNatur. Jegeravgiften for inneværende år må derfor være betalt før det er mulig å takke ja til tildelt jakt. 

For jakt fra og med 3. oktober selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel (Joker-butikken i Dalsbygda). Kortene selges kun i butikkens åpningstid og kan ikke reserveres/forhåndsbestilles. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges utifra rypebestand og fangstresultater. Sjekk våre websider før ankomst for nærmere info.

Rypejakt innenbygdsjegere

Jaktkort selges fra jaktlagskontoret alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00, og på Dalsbygda Handel. Styret selger også jaktkort fra og med 10. september. All ungdom under 18 år bosatt i Dalsbygda får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift.

OBS: For å kunne kjøpe jaktkort som innenbygds jeger MÅ minst ett av tre kriterier oppfylles: Kjøperen må være fast bosatt i Dalsbygda, være folkeregistrert i Dalsbygda, eller være rettighetshaver/medlem i Dalsbygda Jaktlag SA.

Det er samme jaktkort for rypejakt med og uten hund.

Rype Forollhogna

Lirypeterrenget i Dalsbygda er landskjent for stor produksjon og målrettet forvaltning. Foto: Arne A. Tønset


Forollhogna-området er kjent for å ha landets best forvaltede villreinstamme. Derfor havnet området på Kongens bord, som spesielt verneverdig i desember 2001. At det samme området blant helfrelste rypejegere ble omtalt som "Det gyldne triangel", var derimot et ikke-tema i verneprosessen. Rypejaktas rekreasjonsmessige og samfunnsøkonomisk store betydning var heller aldri tema i de mange utredningene som ble lagt fram i forkant av vernevedtaket.

Dalsbygda ligger sentralt til i sørøst-området av Forollhogna. I Dalsbygda er all grunn i privat eie, og dalsbygdingene har helt siden jaktlaget ble startet i 1929, rike tradisjoner for utleie av småviltjakt, særlig rypejakt. Lirypeområdene i Dalsbygda er landskjent for stor produksjonsevne og målrettet forvaltning. Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har siden 1992 basert rypeforvaltningen på årlige tellinger; stamfugltellinger i månedsskiftet april/mai og produksjonstellinger i første halvdel av august. Vi var blant de aller første i Norge som startet med tellinger. NB: Siden 2001 er det bare linje 4 i Kjurrudalen som telles om våren (kontroll-linje), mens samtlige tellelinjer gås om høsten (i første halvdel av august).

Tellinger

År

Voksne ryper

Kyllinger

Ryper totalt

Ant. kyll. pr to voksne ryper (produksjon)

Ryper pr 1000 linjemeter

Kort for

2019

501

1174

1675

4,7

15,2

Daglig kort

2018

349

1749

2098

10

19

Daglig kort

2017

321

1049

1370

6,2

12,4

Daglig kort

2016

331

1082

1413

6,9

12,8

Daglig kort

2015

244

239

483

1,9

4,3

Total fredning

2014

302

1341

1643

8,5

14,8

Daglig kort

2013

253

842

1095

6,7

9,7

Daglig kort

2012

254

424

678

3,3

6,1

Daglig kort

2011

227

661

888

5,8

8

Daglig kort

2010

166

571

737

6,9

6,6

Daglig kort

2009

189

290

479

3,1

4,3

Dagskvote

2008

343

822

1165

4,8

10,0

Daglig kort

2007

291

1136

1427

7,8

12,3

Daglig kort

2006

265

610

875

4,6

7,5

Daglig kort

2005

338

1200

1584

7,1

13,8

Fri Jakt

2004

312

1177

1489

7,5

11,7

Fri jakt

2003

276

812

1088

5,9

8,6

Fri jakt

2002

299

874

1173

5,8

9,2

Fri jakt

2001

335

777

1113

4,7

8,8

Fri jakt

Søk rypejakt

Enkeltjeger

Dalsbygda Jaktlag samarbeider med iNatur for å gjøre prossen med søknad, tildeling, betaling, jaktkort og rapportering så smidig som mulig. Dette innebærer at alle søknader om rypejakt (for utenbygds jegere) skal sendes inn via iNatur sine nettsider. Vær oppmerksom på at du må oppgi jegernummer (det står på jegeravgiftskortet ditt) når du fyller ut søknaden.

Søk rypejakt i Vestfeltet

Søk rypejakt i Østfeltet

Søk rypejakt i Kjurrudalen Nord

Søk rypejakt

Jaktlag

Dalsbygda Jaktlag samarbeider med iNatur for å gjøre prossen med søknad, tildeling, betaling, jaktkort og rapportering så smidig som mulig.

Dette innebærer at alle søknader om rypejakt (for utenbygds jegere) skal sendes inn via iNatur sine nettsider. Vær oppmerksom på at du må oppgi jegernummer (det står på jegeravgiftskortet ditt) når du fyller ut søknaden.

Dersom dere er flere som ønsker å jakte sammen, på det samme området, må dere være klar over at kun 3 jegere kan søke sammen i samme søknad. Vi kan på ingen måte garantere at flere "lag" som ønsker å jakte sammen vil få plass i samme område/periode. Den som sender inn søknaden for "lag" må ha all relevant informasjon for de andre jegerne på sitt jaktlag tilgjengelig når søknaden skal sendes inn.

Søk rypejakt i Vestfeltet

Søk rypejakt i Østfeltet

Søk rypejakt i Kjurrudalen Nord