Rype

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 31. mars

Innenbygds småviltjegere trenger ikke søke, men kan kjøpe jaktkort som beskrevet lenger ned på siden. 

For utenbygds jegere, har vi to kategorier jaktkort:

– Utenbygds jeger med tilknytning til Dalsbygda. For å kunne søke på dette jaktkortet MÅ minst ett av tre kriterier oppfylles: Være foreldre/barn av innenbygds boende eller rettighetshaver, eie hytte innenfor jakfeltgrensene i Dalsbygda, eller regelmessig utføre oppgaver/ha verv for Dalsbygda Jaktlag. Disse søknadene behandles og prioriteres fremfor søkere uten slik tilknytning. Søknader som ikke oppfyller kriteriene vil bli suspendert, så om du er i tvil, ring på 95202504/98223605 før du sender inn søknaden!

– Utenbygds jeger uten tilknytning til Dalsbygda.  Denne kategorien er for alle søkere som ikke oppfyller minst ett av kriteriene ovenfor. Jaktkortene trekkes ut tilfeldig blandt søkerne, det er ingen proritering internt i kategorien.

Dalsbygda jaktlag krever aversjonsbevis (sauerenhetsbevis) på alle hunder som skal benyttes i våre terreng. For hunder under 8 år må beviset være gyldig og fornyet de siste 2 årene, for hunder over 8 år aksepteres utgåtte bevis (forutsatt at de medbringes og fremvises).

Søk rypejakt

Vestfeltet

Østfeltet

Kjurrudalen Nord

VÅRE UTLEIEFELT FOR RYPEJAKT

Dalsbygda Jaktlag har 8 jaktfelter for rypejakt som leies ut på 5-års kontrakter. Alle jaktfeltene ligger i Forollhogna-området, innenfor det som kalles «det gylne triangel» i rypejakt-miljøet. Et bedre rypeland finnes knapt nok i Sør-Norge! Jaktfeltene leies ut for perioden 2023-2027 i en anbudskonkurranse som starter 6. februar og pågår hver dag til alle feltene er utleid. 

Forrige anbudskonkurranse var i 2018. Vi laget da en beskrivelse av Dalsbygda og jaktområdene, denne finner du her: Dalsbygda-Budrunde-Rypejaktfelt2018

Rypejakt utenbygds jegere

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder, med en jaktfri dag i mellom.

  1. 1periode er 10-14. september (5 dager)
  2. 2periode er 16-20. september (5 dager)
  3. 3periode er 22-26 september (5 dager)
  4. 4periode er 28. september-2. oktober (5 dager)

Det selges et begrenset antall kort på våre tre kortområder, Østfeltet 20 kort/periode, Vestfeltet 25 kort/periode og Kjurrudalen Nord 10 kort/periode. Vi oppfordrer alle jegere til å søke på flere områder/perioder for å få tildelt jakt, dette pga stor etterspørsel. Vi gjør oppmerksom på at utenbygds jegere må søke via iNatur. Jegeravgiften for inneværende år må derfor være betalt før det er mulig å takke ja til tildelt jakt. 

For jakt fra og med 3. oktober selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel (Joker-butikken i Dalsbygda). Kortene selges kun i butikkens åpningstid og kan ikke reserveres/forhåndsbestilles. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges utifra rypebestand og fangstresultater. Sjekk våre websider før ankomst for nærmere info.

Rypejakt innenbygdsjegere

Jaktkort selges fra jaktlagskontoret alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00, og på Dalsbygda Handel. Styret selger også jaktkort fra og med 10. september. All ungdom under 18 år bosatt i Dalsbygda får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift.

OBS: For å kunne kjøpe jaktkort som innenbygds jeger MÅ minst ett av tre kriterier oppfylles: Kjøperen må være fast bosatt i Dalsbygda, være folkeregistrert i Dalsbygda, eller være rettighetshaver/medlem i Dalsbygda Jaktlag SA.

Det er samme jaktkort for rypejakt med og uten hund.

Rype Forollhogna

Lirypeterrenget i Dalsbygda er landskjent for stor produksjon og målrettet forvaltning. Foto: Arne A. Tønset

Forollhogna-området er kjent for å ha landets best forvaltede villreinstamme. Derfor havnet området på Kongens bord, som spesielt verneverdig i desember 2001. At det samme området blant helfrelste rypejegere ble omtalt som «Det gyldne triangel», var derimot et ikke-tema i verneprosessen. Rypejaktas rekreasjonsmessige og samfunnsøkonomisk store betydning var heller aldri tema i de mange utredningene som ble lagt fram i forkant av vernevedtaket.Dalsbygda ligger sentralt til i sørøst-området av Forollhogna. I Dalsbygda er all grunn i privat eie, og dalsbygdingene har helt siden jaktlaget ble startet i 1929, rike tradisjoner for utleie av småviltjakt, særlig rypejakt. Lirypeområdene i Dalsbygda er landskjent for stor produksjonsevne og målrettet forvaltning. Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har siden 1992 basert rypeforvaltningen på årlige tellinger; stamfugltellinger i månedsskiftet april/mai og produksjonstellinger i første halvdel av august. Vi var blant de aller første i Norge som startet med tellinger. NB: Siden 2001 er det bare linje 4 i Kjurrudalen som telles om våren (kontroll-linje), mens samtlige tellelinjer gås om høsten (i første halvdel av august).

Søk rypejakt

Enkeltjeger

Dalsbygda Jaktlag samarbeider med iNatur for å gjøre prossen med søknad, tildeling, betaling, jaktkort og rapportering så smidig som mulig. Dette innebærer at alle søknader om rypejakt (for utenbygds jegere) skal sendes inn via iNatur sine nettsider. Vær oppmerksom på at du må oppgi jegernummer (det står på jegeravgiftskortet ditt) når du fyller ut søknaden.

Søk rypejakt i Vestfeltet

Søk rypejakt i Østfeltet

Søk rypejakt i Kjurrudalen Nord

Søk rypejakt

Jaktlag

Dalsbygda Jaktlag samarbeider med iNatur for å gjøre prossen med søknad, tildeling, betaling, jaktkort og rapportering så smidig som mulig.

Dette innebærer at alle søknader om rypejakt (for utenbygds jegere) skal sendes inn via iNatur sine nettsider. Vær oppmerksom på at du må oppgi jegernummer (det står på jegeravgiftskortet ditt) når du fyller ut søknaden.

Dersom dere er flere som ønsker å jakte sammen, på det samme området, må dere være klar over at kun 3 jegere kan søke sammen i samme søknad. Vi kan på ingen måte garantere at flere «lag» som ønsker å jakte sammen vil få plass i samme område/periode. Den som sender inn søknaden for «lag» må ha all relevant informasjon for de andre jegerne på sitt jaktlag tilgjengelig når søknaden skal sendes inn.

Søk rypejakt i Vestfeltet

Søk rypejakt i Østfeltet

Søk rypejakt i Kjurrudalen Nord