And, due og gås

Innenbygds jegere tilbys jakt på and, due og gås innenfor de nasjonale jakttidsrammene.

Vær oppmerksom på at de ulike typene av disse viltartene har ulik jakttidsramme, og at det er jegeren selv som er ansvarlig for at det kun felles vilt som er jaktbart innenfor disse bestemmelsene.

Det er ikke egne jaktkort på disse artene, innenbygds jegere kan felle viltet på ordinært småviltkort (sesong eller dagskort) som kjøpes på Dalsbygda Handel eller hos styret. Salgsstart på jaktkortene er 10. august.