Jakt-rapport

All jakt i Dalsbygda skal rapporteres.

For Rype skal alle jegere levere rapport via Inatur.no (krever pålogging). Innenbygds jegere rapporterer i tillegg eventuelt felt storfuggl på mail til post@dalsbygdajaktlag.no 

For Rådyr, Hjort, Villrein, Hare og Bever benyttes informasjon som du finner ned på denne siden.

Takk for hjelpa, og velkommen tilbake som jeger neste sesong!

Hare

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

SAMLET RAPPORT FOR UTLEIEFELT (I ELGJAKTPAUSA)

 • Navn på jaktfeltet
 • antall skutte harer
 • Navn
 • Telefon
 • Evnt. kommentar etter årets jakt

INNENBYGDS JEGER

 • Navn
 • Telefon
 • Antall felte harer
 • Evnt. kommentar etter årets jakt

Bever

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Sted for bebodd koloni
 • Jaktresultat: Voksen hann/voksen hunn/ungdyr/ingen felling
 • Vekt
 • Kommentar
 • Evnt. vedlegg

Villrein

Jaktrapporten fylles ut snarest mulig etter felling av villrein. Absolutt siste frist for rapportering er 21/9.

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Jaktkortnummer
 • Felling: Og/I
 • Antall jaktdager
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt
 • Kjønn
 • Alder
 • Antall kontroller av oppsyn
 • Evnt. kommentar
 • Evnt. vedlegg

Rådyr

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Type dyr som er felt
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt og kjønn på dyret
 • Kommentar

Hjort

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Type dyr som er felt
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt og kjønn på dyret
 • Kommentar

Rev

Revejegere som har registrert seg før reven felles, er berettiget til høy skuddpremie. Uregistrerte jegere vil motta lav skuddpremie.


Du kan registrere deg som revejeger her.


Fyll inn skjemaet på siden skuddpremier og legg ved et bilde.


Gå til skjema.

And, due og gås

Jegere som feller and, due eller gås skal rapportere fangsten ved å sende en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende informasjon:


 • Navn jeger
 • Adresse jeger
 • Telefon jeger
 • Antall felt and, samt type and
 • Antall felt due, samt type due
 • Antall felt gås, samt type gås
 • Kommentar