Jakt-rapport

All jakt i Dalsbygda skal rapporteres.

For Rype skal alle jegere levere rapport via Inatur.no (krever pålogging). Innenbygds jegere rapporterer i tillegg eventuelt felt storfuggl på mail til post@dalsbygdajaktlag.no 

For Rådyr, Hjort, Villrein, Hare og Bever benyttes informasjon som du finner ned på denne siden.

Takk for hjelpa, og velkommen tilbake som jeger neste sesong!

Hare

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

SAMLET RAPPORT FOR UTLEIEFELT (I ELGJAKTPAUSA)

 • Navn på jaktfeltet
 • antall skutte harer
 • Navn
 • Telefon
 • Evnt. kommentar etter årets jakt

INNENBYGDS JEGER

 • Navn
 • Telefon
 • Antall felte harer
 • Evnt. kommentar etter årets jakt

Bever

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Sted for bebodd koloni
 • Jaktresultat: Voksen hann/voksen hunn/ungdyr/ingen felling
 • Vekt
 • Kommentar
 • Evnt. vedlegg

Villrein

Jaktrapporten fylles ut snarest mulig etter felling av villrein. Absolutt siste frist for rapportering er 21/9.

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Jaktkortnummer
 • Felling: Og/I
 • Antall jaktdager
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt
 • Kjønn
 • Alder
 • Antall kontroller av oppsyn
 • Evnt. kommentar
 • Evnt. vedlegg

Rådyr

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Type dyr som er felt
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt og kjønn på dyret
 • Kommentar

Hjort

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Type dyr som er felt
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt og kjønn på dyret
 • Kommentar

Rev

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Type dyr som er felt
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt og kjønn på dyret
 • Kommentar