Jakt-rapport

All jakt i Dalsbygda skal rapporteres.

For alt småvilt unntatt hare skal rapport leveres via Inatur.

For Rådyr, Hjort, villrein, hare og bever benyttes informasjon som du finner ned på denne siden.

Takk for hjelpa, og velkommen tilbake som jeger neste sesong!

Hare

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

SAMLET RAPPORT FOR UTLEIEFELT (I ELGJAKTPAUSA)

 • Navn på jaktfeltet
 • antall skutte harer
 • Navn
 • Telefon
 • Evnt. kommentar etter årets jakt

INNENBYGDS JEGER

 • Navn
 • Telefon
 • Antall felte harer
 • Evnt. kommentar etter årets jakt

Bever

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Sted for bebodd koloni
 • Jaktresultat: Voksen hann/voksen hunn/ungdyr/ingen felling
 • Vekt
 • Kommentar
 • Evnt. vedlegg

Villrein

Jaktrapporten fylles ut snarest mulig etter felling av villrein. Absolutt siste frist for rapportering er 21/9.

Send en e-post til post@dalsbygdajaktlag.no med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Jaktkortnummer
 • Felling: Og/I
 • Antall jaktdager
 • Fellingssted
 • Fellingsdato
 • Vekt
 • Kjønn
 • Alder
 • Antall kontroller av oppsyn
 • Evnt. kommentar
 • Evnt. vedlegg