Nyheter

Dalsbygda Jaktlag tilbyr vinterjakt på rype i perioden fra 7.januar til 28.februar. Utenbygds jegere tilbys dagskort for fritt antall dager, pris kr. 400,- pr dag. Det kan kjøpes kort til Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen Nord. Innenbygds jegere kan kjøpe jaktkort for hele perioden, kr. kr. 400,- for jakt fra 7.januar til 28.februar 2022 i hele …Les mer

Vinterjakt på rype i Dalsbygda

Dalsbygda Jaktlag vil i år åpne for søknader via Inatur.no fra og med 15.januar, dvs noe senere enn normalt. Søknadsfristene forlenges tilsvarende, til den 31.mars 2022 for utenbygds rypejegere, og 31. mai 2022 for all annen jakt. Det er i år endel endringer i jaktkort og tildelingskriterier, vi ber søkerne om å sette seg godt …Les mer

Søknad om jakt 2022

Dalsbygda Jaktlag har i 2021 hatt et godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda. Tiltak som det kan gis støtte til. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller annen virksomhet i lagets område. Skjøtselstiltak knyttet til viltstell, fiskestell, …Les mer

Utdeling av midler 2021

Villreinjakta 2021 ble avsluttet den 20.september. Årets jakt har vært preget av at dyra ofte har beveget seg i store flokker, og forflyttet seg raskt mellom ulike beiteområder. Jegere med jaktkort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag har kunnet nyte godt av samarbeidsavtalene vi har med våre naboterreng, så det har vært gode muligheter for å finne …Les mer

Status etter endt villreinjakt 2021

Dalsbygda Jaktlag selger jaktkort for småvilt til innenbygds jegere, og for rype til utenbygds jegere. Innenbygds jegere kan fra 10.september kjøpe dags- eller sesongkort gjeldende for alt småvilt (rype, hare, skogsfugl) på Dalsbygda Handel, på jaktlagskontoret, eller ved å kontakte et styremedlem i jaktlaget. Fra 1.oktober kan innenbyds jegere benytte jaktkortet for småviltjakt på samtlige …Les mer

Salg av jaktkort og retningslinjer for småviltjakt utover høsten

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA har utifra årets rypetakseringer fastsatt områdekvoter og dagskvotebestemmelser for årets rypejakt. Kvotene er satt lavt utifra taksert rypebestand, men store lokale forskjeller gjør det nødvendig å redusrere uttaket noe i forhold til tidligere år for at kyllinger fra de beste områdene skal få spre seg utover områder med lavere rypetetthet. …Les mer

Kvoter og «baglimit» for rypejakta.