Nyheter

Dalsbygda Jaktlag selger jaktkort for småvilt til innenbygds jegere, og for rype til utenbygds jegere. Innenbygds jegere kan fra 10.september kjøpe dags- eller sesongkort gjeldende for alt småvilt (rype, hare, skogsfugl) på Dalsbygda Handel, på jaktlagskontoret, eller ved å kontakte et styremedlem i jaktlaget. Fra 1.oktober kan innenbyds jegere benytte jaktkortet for småviltjakt på samtlige …Les mer

Salg av jaktkort og retningslinjer for småviltjakt utover høsten

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA har utifra årets rypetakseringer fastsatt områdekvoter og dagskvotebestemmelser for årets rypejakt. Kvotene er satt lavt utifra taksert rypebestand, men store lokale forskjeller gjør det nødvendig å redusrere uttaket noe i forhold til tidligere år for at kyllinger fra de beste områdene skal få spre seg utover områder med lavere rypetetthet. …Les mer

Kvoter og «baglimit» for rypejakta.

Høstens rypetaksering er gjennomført, med relativt godt resultat. Takseringsmannskapet hadde i år store forventninger, etter mange år med fin oppgang i rypebestanden. Skuffelsen ble derfor stor når det viste seg at enkelte områder har vært utsatt for sterk predasjon fra rov-fugl og rev. Totalt sett er likevel rypebestanden i Dalsbygda meget god, med godt grunnlag …Les mer

Rypetaksering høsten 2021

Utdeling av jaktkort til jegere bosatt i Dalsbygda/Os: Dalsbygda Samfunnshus tirsdag 17. august kl. 19.30 Krav om dokumentasjon på bestått skyteprøve i 2021, samt betalt jegeravgift. NB: Møteplikt for alle lokale jegere (fra Dalsbygda og Os). Utdeling av jaktkort til øvrige jegere: Meierigarden (kontoret til Dalsbygda Jaktlag, Mosengveien 490 i Dalsbygda) Onsdag 18.august og torsdag …Les mer

Utdeling av jaktkort, Villrein

Fellingstillatelser på villrein for utenbygds jegere er nå tildelt, samtlige jegere er kontaktet og vil få tilsendt informasjon om reinsdyrjakta i Dalsbygda. Utenbygds villreinjegere i Dalsbygda 2021 Etternavn Fornavn Tildelt dyr Nygårdshaug Roger Storbukk Mattson Espen Storbukk Dahlen Arne Kalv Brynhildsvoll Bjørn Kanestrøm Tore Liten Bukk Samodee Tevje Kalv Larsen Øyvind Liten Bukk Langseth Eivind …Les mer

Tildeling villreinjakt, utenbygds jegere

Oppdatert 16/6-2021 etter noen avbestillinger: Alle rettighetshavere, innenbygds jegere, og jegere fra Os kommune var prioritert og har fått tildelt dyr ihht nedenstående liste. I tillegg er 34 fellingstillatelser tildelt utenbygds jegere, og 6 dyr tildelt våre naboterreng som kompensasjon for årets overgangsavtaler. Tildeling Villreinjakt rettighetshavere, innenbygds Dalsbygda, og øvrige fra Os kommune. Jeger 1 …Les mer

Tildeling av villreinjakt 2021 for rettighetshavere, innenbygds og jegere bosatt i Os kommune.