Nyheter

Dalsbygda Jaktlag SA skal fra høsten 2024 ta i bruk Hønsefuglportalen i sitt takseringsarbeid, og inviterer i samarbeid med NJFF-Hedmark til takseringskurs for rype og skogsfugl. Vi hadde et kurs med god deltagelse den 10. april, og gjennomfører nå ytterligere ett kurs for at alle skal få muligheten til å delta. Kurset avholdes på Kølbua …Les mer

Nytt kurs rypetaksering den 3. juni

ÅRSMØTE I DALSBYGDA JAKTLAG SA AVHOLDES TIRSDAG 2. APRIL 2024 KLOKKEN 19.30 PÅ DALSBYGDA SAMFUNNSHUS. Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet: Registering av fremmøtte, godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste. Valg av sekretær og to personer til å signere protokollen. Sak 2. Årsmelding 2023. Gjennomgang av årsmeldingen: Sak 3.  Styrets årsberetning, regnskap 2023 og budsjett …Les mer

Saksliste Årsmøte 2. april 2024

Dalsbygda Jaktlag SA skal fra høsten 2024 ta i bruk Hønsefuglportalen i sitt takseringsarbeid, og inviterer i samarbeid med NJFF-Hedmark til takseringskurs for rype og skogsfugl. Kurset avholdes på Kølbua Cafè i Dalsbygda den 10. april kl. 18.30-22.00. For å kvalitetssikre takseringsarbeidet legges det opp til å kurse alt takseringsmannskap som skal ut i felt …Les mer

Takseringskurs for hønsefugl

Dalsbygda Jaktlag har i over 30 år taksert rypebestanden i forkant av rypejakta. Takseringsresultatene utgjør selve fundamentet i den bærekraftige forvaltningsmodellen vi baserer vår virksomhet på. Takseringsarbeidet som er nedlagt i Dalsbygda frem til nå, med det påfølgende forvaltningsregimet som er etablert har fått nasjonal oppmerksomhet, og kan vise til mindre svingninger i rypebestanden og …Les mer

Ny metode og kurs for rypetaksører

Dalsbygda Jaktlag SA drifter de åpne buene i fjellet. Disse buene er viktige for jegere og friluftsfolk, og de kan være avgjørende dersom noen skulle komme ut for en kritisk situasjon i fjellet. De aller fleste brukerne av disse buene er flinke til å rydde opp etter seg, etterfylle ved-kassene og betale for oppholdet. Dessverre …Les mer

Rydd opp etter deg!

Årsmøtet 2024 vil bli avholdt tirsdag 2.april klokken 19.30 i Dalsbygda Samfunnshus. Saker som ønskes behandlet må sendes til post@dalsbygdajaktlag.no innen 28.februar. Agenda for årsmøtet, samt årsmelding vil bli tilgjengelig medio mars.

...Les mer
Dato for årsmøte 2024