Nyheter

TIRSDAG 28. MARS KLOKKEN 19.30 PÅ DALSBYGDA SAMFUNNSHUS. Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet: Registering av fremmøtte, godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste. Valg av sekretær og to personer til å signere protokollen. Sak 2. Årsmelding 2022. Gjennomgang av årsmeldingen: Sak 3.  Styrets årsberetning, regnskap 2022 og budsjett for 2023 Gjennomgang av regnskap og revisjonsrapport …Les mer

ÅRSMØTE I DALSBYGDA JAKTLAG SA

Det blir nå gjennomført anbudskonkurranse for åremålsleie av 8 jaktfelt i Dalsbygda. Nytt av året er at også jaktfelter i Såttåhaugen er med i anbudskonkurransen. Leieperioden er 5 år, med start høsten 2023. Våre utleiefelt for rypejakt er kanskje noe av de beste en rypejeger kan ønske seg i Sør-Norge. Området ligger i «det gylne …Les mer

Anbudskonkurranse rypejakt i Dalsbygda

Dalsbygda Jaktlag har i 2022 hatt et godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda. Tiltak som det kan gis støtte til. Finansieringsformer Jaktlaget kan gi støtte til ulike prosjekter og tiltak i form av: I sum skal tilskudd og/eller andels-/aksjekapital fra …Les mer

Søknad midler 2023

Utenbygds jegere kan fra 3.oktober kjøpe dagskort for rypejakt (inntil 4 sammenhengende dager) på Dalsbygda Handel (Joker-butikken i Dalsbygda sentrum).  Utenfor butikkens åpningstider kan man ringe 95202504 for eventuell avtale om kjøp av kort. Det kan kjøpes kort til alle de tre jaktfeltene Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen Nord helt frem til 23. desember. Etter nyttår …Les mer

Rypejakt, utenbygds jegere

Villreinjakta 2022 er nå avsluttet. Vindretningen har gjennom jakta vært lite gunstig for våre jegere, og har medført at det i lange perioder har vært lite dyr inne på vårt område. Gode overgangsavtaler med våre naboterreng, og ivrige jegere sam har lagt ned et betydelig antall jaktdager har likevel gitt gode fellingsresultater under årets jakt. …Les mer

Status etter villreinjakta 2022