Nyheter

Dalsbygda Jaktlag har fått ny e-postadresse, den nye adressen er post@dalsbygdajaktlag.no Alle som sender til den gamle adressen vil i en periode videresendes til den nye adressen, men vi oppfordrer alle å ta i bruk post@dalsbygdajaktlag.no fra og med nå.

...Les mer

Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag SA har besluttet at rettighetshavere og innenbygds jegere kan søke om villreinjakt sammen med sine foreldre og barn, uavhengig av hvor disse er bosatt. Det vil også beregnes “innenbygds pris” for jaktkortet, uavhengig av om “jeger 2” (foreldren/barnet) er bosatt utenfor Dalsbygda. Minner om at det kun kan være to jegere …Les mer

På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 fra offentlige myndigheter kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med skudd mot dyrefigur. Forrige jaktår fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at de tok …Les mer

Myndighetene har nå lettet litt på smittevernreglene, slik at vi omsider kan gjennomføre årsmøtet. Møtet avholdes på Rønningslemmen tirsdag 27.april klokken 19.30. Det vil være faste tilviste sitteplasser, med 1 meter mellom stolene. Årsmeldinger med agenda ligger på Dalsbygda Handel. Det er flere saker som skal behandles, hvor vi håper på sterkt engasjment og fremmøte …Les mer

Styret har etter helgens tragiske hendelse i Dalsbygda besluttet å utsette årsmøtet, og ber om medlemmenes forståelse for dette. Det er ikke fastsatt noen ny dato, dette vil bli kunngjort etter påske. Årsberetningen er lagt ut på Dalsbygda Handel, slik at medlemmer i Dalsbygda Jaktlag kan hente den der. Med vennlig hilsen Styret

...Les mer

OBS: Av hensyn til smittevern-reglene er arrangementet flyttet fra samfunnshuset til Rønningslemmen for å kunne arrangere dette med faste sitteplasser og 1 meter mellom deltagerne. Det tas forbehold om at regelverket ikke innskjerpes ytterligere, årsmøtet kan derfor bli avlyst på kort varsel. Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding 2020. Styret og tillitsvalgte …Les mer