Nyheter

Myndighetene har forlenget de nasjonale Covid19-restriksjonene til og med 14.april. Frem til da er det ikke tillatt å samle mer enn 20 personer innendørs, så vi kan ikke avholde årsmøtet før det blir lettelser i regelverket. Vi vil så snart som mulig etter den 14.april kunngjøre dato for årsmøtet, men mye tyder på at vi …Les mer

Styret har etter helgens tragiske hendelse i Dalsbygda besluttet å utsette årsmøtet, og ber om medlemmenes forståelse for dette. Det er ikke fastsatt noen ny dato, dette vil bli kunngjort etter påske. Årsberetningen er lagt ut på Dalsbygda Handel, slik at medlemmer i Dalsbygda Jaktlag kan hente den der. Med vennlig hilsen Styret

...Les mer

OBS: Av hensyn til smittevern-reglene er arrangementet flyttet fra samfunnshuset til Rønningslemmen for å kunne arrangere dette med faste sitteplasser og 1 meter mellom deltagerne. Det tas forbehold om at regelverket ikke innskjerpes ytterligere, årsmøtet kan derfor bli avlyst på kort varsel. Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding 2020. Styret og tillitsvalgte …Les mer

Dalsbygda Jaktlag har fått nye nettsider! Innholdet er for det meste kjent stoff for de som besøker oss jevnlig, men plattformen er ny, og bedre tilpasset både mobiltelefoner og fremtidige behov. Dersom du har synspunkter på våre nye sider, send oss en e-post.

...Les mer

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA er planlagt gjennomført tirsdag 23.mars, men vi gjør oppmerksom på at gjennomføring av møtet forutsetter at de generelle råd og pålegg fra helsemyndighetene tilsier at gjennomføring er forsvarlig. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til jaktlaget@dalsbygda.no innen 24.februar 2021.Saksliste blir kunngjort ved oppslag og på jaktlagets nettsider 1 …Les mer

Utenbygds jegere kan nå søke om rypejakt høsten 2021. Det er 4 søknadspliktige perioder a 5 dager, med 1 jaktfri dag mellom hver periode. Det er ingen forskjell i pris eller prioritet for jegere med og uten hund, men husk at 1 jeger bare kan slippe 1 hund av gangen. Alle må søke via Inatur …Les mer