Nyheter

Trekning og tildeling av villreinjakta for 2022 er nå gjennomført. Det er i år relativt små kvoter for Forollhogna Villreinvald, så vi har dessverre ikke kunne imøtekomme alle søknader og ønsker om villreinjakt hos oss. Innenbygds jegere samt førstegangsjegere er prioritert, og 20 kort er tildelt utenbygds jegere. Tilgjengelig kvote er 34 kalv, 8 simle, …Les mer

Tildelinger Villreinjakt 2022

Årets kvote for villreinjakt i Forollhogna ble fastsatt på årsmøtet i Forollhogna Villreinvald den 25.april. Det har tatt noe tid å få kvota godkjent av Villreinnemda for Forollhogna, da nemda har forsøkt å bruke kvotetildelingen som pressmiddel for å tvinge frem et samarbeid melllom Røros Villreinvald og Forollhogna Villreinvald. Etter behandling av klage fra Forollhogna …Les mer

Kvote villrein 2022