Nyheter

Utenbygds jegere kan fra 3.oktober kjøpe dagskort for rypejakt (inntil 4 sammenhengende dager) på Dalsbygda Handel (Joker-butikken i Dalsbygda sentrum).  Utenfor butikkens åpningstider kan man ringe 95202504 for eventuell avtale om kjøp av kort. Det kan kjøpes kort til alle de tre jaktfeltene Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen Nord helt frem til 23. desember. Etter nyttår …Les mer

Rypejakt, utenbygds jegere

Villreinjakta 2022 er nå avsluttet. Vindretningen har gjennom jakta vært lite gunstig for våre jegere, og har medført at det i lange perioder har vært lite dyr inne på vårt område. Gode overgangsavtaler med våre naboterreng, og ivrige jegere sam har lagt ned et betydelig antall jaktdager har likevel gitt gode fellingsresultater under årets jakt. …Les mer

Status etter villreinjakta 2022

Vi har fått utvidet antallet plasser på overgangsavtalene nå i innspurten av villreinjakta. 7 jegere pr. dag kan kjøre til Budal, og 5 jegere pr. dag kan kjøre til Soknedal. For Vingelen er det 5 jegere som kan kjøre pr. dag. Reinen står i hovedsak langt nord, brunsten har så vidt begynt, og dyra går …Les mer

Utvidet overgangsavtale Villrein

Dette jaktkortet er nå videreformidlet til ny jeger. Minner samtlige om at dersom du ikke skal jakte mer, så kan vi formidle jaktkortet til ny jeger. Det er ikke tillatt å viderselge jaktkort selv. PS: I tidsrommet 10/9 – 16/9 har vi ingen overgang til Vingelen, men det er orinær overgang til Budal og Soknedal …Les mer

Solgt: jaktkort på villrein, Simle

Dalsbygda Jaktlag forvalter all jakt og fangst på vegne av de private grunneierne i Dalsbygda. Forvaltningsområdet er på hele 350.000 dekar, hovedsakelig innenfor Forollhogna Nasjonalpark og i vernesona rundt nasjonalparken. Det utøves jakt på rype, storfugl, hare, bever,  rådyr, hjort, villrein og elg, i tillegg går det et stort antall dyr på beite i området …Les mer

Vil du bli jaktoppsyn i Dalsbygda?

Salgsstart for innenbygds småviltjegere er mandag 5.september. Jaktkortene selges på Dalsbygda Handel, og av styremedlemmene. Alle som har deltatt på halvparten av OSJFF sine treningskvelder på lerduebanen får 50% rabatt på sine jaktkort, forutsatt at de kan dokumentere å ha deltatt på minst 5 treningskvelder. Lokal ungdom under 18 år får gratis sesongkort på småvilt, …Les mer

Salg av jaktkort på småvilt