Jordskiftesaken

JORDSKIFTESAKEN (sak 0420-2012-0031 Dalsbygda): LAST NED INNSENDTE DOKUMENTER FORDELT PÅ 5 PERMER (nyest - eldst). 

Se innsendt liste som fulgte permene (5 stk), levert til Nord-Østerdal jordskifterett 21. jan. 2014. Til opplysning: Pdf-filene er gjort så "lette" som overhodet mulig, redusert fra totalt 1219 MB til 187 MB

HUSK: Til tross for at filene er redusert i størrelse (MB), kan det likevel ta tid å laste ned. Windows påpeker blant annet følgende: Tilkoblingen din kan være treg. Hvis du har en oppringt tilkobling, kan det ta mye lengre tid å laste ned filer enn hvis du bruker en bredbåndstilkobling, for eksempel DSL eller kabel. Din Internett-leverandør (ISP) er kanskje frakoblet eller opplever tung Internett-trafikk. Vent en stund, og prøv på nytt. Kanskje du har for mange programmer åpne samtidig. Prøv å lukke unødvendige programmer. Husk også: Etter nedlastning gjør du lurt i å lagre filen på et sikkert sted (trykk på lagringsikonet i Adobe Reader). LYKKE TIL!

Perm 1

 • 2008: Sør-Trøndelag jordskifterett. Engan/Galåen
 • 1993: Eidsivating lagmannsrett. Dom av 11. okt. 1993
 • 1993: Eidsivating lagmannsrett. Kjennelse av 11. aug. 1993
 • 1991: Nord-Østerdal herredsrett
 • 1985: Hedmark og Østerdal jordskifterett

Perm 2

 • 1984: Eiendoms- og bruksrettforhold i deler av Os kommune. En problemanalyse. Hovedoppgave, Institutt for jordskifte og arealplanlegging, Ås-NLH. Del 1, Del 2, Samlet

Perm 3

 • 1976: Eidsivating lagmannsrett
 • 1974: Jordskifterettens kjennelser i sak 32/42, Vangrøftdalen m.m. Del 1, Del 2, Del 3, Del 4,Del 5, Del 6, Del 7, Del 8, Del 9, SAMLET
 • Eidsivating lagmannsrett. Ankesak 301/74. Kjennelse 1976

Perm 4

 • 1967: Norges Høyesterett
 • 1957: Norges Høyesterett
 • 1951: Storskiftekommisjonens kjennelser
 • 1945: Eidsivating lagmannsrett, dom av 11. juli 1945 + 1945: Eidsivating lagmannsrett, ankesak 318-44
 • 1944: Herredsrettsdom av 14. juli

Perm 5

 • 1941: Dalbusjøen, voldgiftsdom
 • 1939: Frostating lagdømme, ankesak 40/1938
 • 1937: Lagmannsretten (Dalbusjøen)
 • 934: Høifjellskommisjonens kjennelser Del 1, Del 2, Del 3, Del 4, Del 5, Del 6, SAMLET
 • 1925: "Kongeskjøte" 1759, "Kongeskjøte" 1670
 • 1922: Mosetakforliket mellom Dalsbygda og Vingelen