Villrein

Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna, som er landets nordligste villreinområde.

Jaktbart areale i Forollhogna er på 1.843.181 dekar. I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda i alle år hatt gode overgangsordninger mot nabofeltene i området. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 1800 vinterdyr.

Kvoten for årets Villreinjakt fastsettes av årsmøtet i Forillhogna Villreinutvalg i slutten av april. Det antas at det besluttes en kvote på bare ca 400 dyr, hvorav Dalsbygda da vi ha ca 50 dyr på kvoten. Vi gjør derfor oppmerksom allerede nå på at svært få utenbygds boende jegere kan forvente å få tildelt reinsdyrjakt hos oss i år.

Søk villreinjakt

OBS: Det er i år gjort endringer på søknad om villreinjakt: 

- Informasjon og søknadsskjema legges ut på Inatur den 28.februar. Link til søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

- Det legges ut 3 forskjellige søknadsskjemaer, ett for innenbygds jegere og rettighetshavere (må ha bostedsadresse i Dalsbygda, eller være medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag), ett for jegere bosatt i Os kommune (utenfor Dalsbygda, som ikke er medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag), og ett for utenbygds jegere (gjelder for alle jegere bosatt utenfor Os Kommune)

- Det kan være 2 jegere på samme søknad, men begge må være fra samme kategori (altså innenbygds, Os eller utenbygds).
Innenbygds jegere og rettighetshavere vil bli prioritert ved tildeling av fellingstillatelsene. Trekning av villreinjakta skjer i Juni måned.
Alle som søker vil få svar på sms/e-post

Veiestasjonen i Dalsbygda

Alle dyr som felles innen Fo11A/Fo11B (Dalsbygda, Såttåhaugen og Dalbusjøen), SKAL veies i Dalsbygda. Andre bestemmelser om obligatorisk veiing, se overgangsavtalene.

Veiestasjonen i Dalsbygda er på garden til Edvard Ryen (ved bommen inn til Vangrøftdalen). Veiestasjonen er betjent alle dager i jakta fra 15.00 om ettermiddagen til 24.00 på kvelden/natta. Veiinga er gratis for jegerne. Dalsbygda Jaktlag betaler for all veiing i etterkant, både for innenbygds- og utenbygds jegere.