Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490, Meierigården, 2552 Dalsbygda

Siste nytt

Villreinjakta 2021 ble avsluttet den 20.september. Årets jakt har vært preget av at dyra ofte har beveget seg i store flokker, og forflyttet seg raskt mellom ulike beiteområder. Jegere med jaktkort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag har kunnet nyte godt av samarbeidsavtalene vi har med våre naboterreng, så det har vært gode muligheter for å finne

Les mer

Dalsbygda Jaktlag selger jaktkort for småvilt til innenbygds jegere, og for rype til utenbygds jegere. Innenbygds jegere kan fra 10.september kjøpe dags- eller sesongkort gjeldende for alt småvilt (rype, hare, skogsfugl) på Dalsbygda Handel, på jaktlagskontoret, eller ved å kontakte et styremedlem i jaktlaget. Fra 1.oktober kan innenbyds jegere benytte jaktkortet for småviltjakt på samtlige

Les mer

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA har utifra årets rypetakseringer fastsatt områdekvoter og dagskvotebestemmelser for årets rypejakt. Kvotene er satt lavt utifra taksert rypebestand, men store lokale forskjeller gjør det nødvendig å redusrere uttaket noe i forhold til tidligere år for at kyllinger fra de beste områdene skal få spre seg utover områder med lavere rypetetthet.

Les mer

Høstens rypetaksering er gjennomført, med relativt godt resultat. Takseringsmannskapet hadde i år store forventninger, etter mange år med fin oppgang i rypebestanden. Skuffelsen ble derfor stor når det viste seg at enkelte områder har vært utsatt for sterk predasjon fra rov-fugl og rev. Totalt sett er likevel rypebestanden i Dalsbygda meget god, med godt grunnlag

Les mer

Jakttider i Dalsbygda

Grevling og ringdue
21/8
Les mer om rovviltjakt

Rype og annet småvilt
10/9
Les mer om rypejakt

Elg og rådyr
25/9
Les mer om elgjakt

Grevling og Ringdue

21/8

Rype og annet småvilt

10/9

Vær oppmerksom på at Dalsbygda Jaktlag har spesielle bestemmelser knyttet til pause i elgjakten, jakttid på villrein, rype, hare og bever. Ta kontakt ved spørsmål.

Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt og fangst innen Dalsbygda private grunneierområde.

Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar med jakt på elg, villrein, hjort, rådyr, rype, hare og bever. Forvaltningen skjer ved takseringer, salg av jaktkort og ved utleie av småviltfelt for inntil fem år.

Organisasjonsnummer: 970 572 929
Navn/foretaksnavn: Dalsbygda Jaktlag SA
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Forretningsadresse: 2552 Dalsbygda
Kommune: Os i Østerdalen

Er du interessert i oss og hva vi driver på med? Ta en tur innom våre lokaler i Meierigarden sentralt plassert i Dalsbygda. Lurer du på noe kan du også ta kontakt.

Overnatting i Dalsbygda

Det er gode muligheter for å få leie setrer og hytter i Dalsbygda, både under jakten og til andre tider på året.

Vi har samlet informasjon om de forskjellige tilbudene som du kan se under.

Last ned oversikt over overnattingsteder i Dalsbygda