11/03/2024

Dalsbygda Jaktlag SA skal fra høsten 2024 ta i bruk Hønsefuglportalen i sitt takseringsarbeid, og inviterer i samarbeid med NJFF-Hedmark til takseringskurs for rype og skogsfugl.

Kurset avholdes på Kølbua Cafè i Dalsbygda den 10. april kl. 18.30-22.00.

For å kvalitetssikre takseringsarbeidet legges det opp til å kurse alt takseringsmannskap som skal ut i felt for å taksere. Kurset gir nødvendig kompetanse for deg som vil være med på taksering av rype og skogsfugl.

Kurset omfatter:

  • Bruk av Distance sampling som takseringsmetode
  • Kvalitetskrav til fører
  • Kvalitetskrav til hund, m/sauerenhetsbevis
  • Utfylling av takseringsskjema/kvalitetskrav
  • Ansvar og rapportering
  • Hvordan velge takseringsområde og legge takseringslinjer
  • Kort om forvaltning av småvilt
  • Bruk av GPS og app til taksering
  • Praksis på GPS

Utstyr: Ta helst med GPS, penn og klær/sko for å være ute en liten stund.

Dalsbygda Jaktlag dekker alle kostnader til kurset, og serverer noe varmt å spise, kaffe og kake underveis. For de som ikke kan delta fysisk, så vil det være mulig å følge kurset på nett via Teams.

Vi ber om at påmelding til kurset sendes oss pr. e-post innen 1.april. Skriv i påmeldingen om du vil delta fysisk eller via nett. Oppgi navn, adresse, e-postadresse, og telefon i påmeldingen.  Adresse er post@dalsbygdajaktlag.no

PS: For de som ikke har anledning til å delta denne kvelden vil det bli avholdt ytterligere ett kurs senere i vår, da på Tynset og på nett. Send oss gjerne en epost om du ønsker å delta på neste kurs, slik at vi har kontaktinfo på de det gjelder.