12/02/2024

Dalsbygda Jaktlag SA drifter de åpne buene i fjellet. Disse buene er viktige for jegere og friluftsfolk, og de kan være avgjørende dersom noen skulle komme ut for en kritisk situasjon i fjellet. De aller fleste brukerne av disse buene er flinke til å rydde opp etter seg, etterfylle ved-kassene og betale for oppholdet. Dessverre gjelder ikke dette alle, noe som kan være både ubehagelig og farlig for nestemann som oppsøker bua!

Ved besøk på bua ved Håkkårabben nylig var det drevet inn mye snø i kjøkkenet/gangen. Årsaken var at kjøkkenvinduet var etterlatt åpent. Bua var ikke ryddet, og det var ikke etterfylt ved inne. Tenk om noen i nød hadde oppsøkt bua og ikke kommet inn fordi gangen var full av snø, og tenk om de hadde klart å grave seg inn, men ikke kunnet fyre fordi vedkassa var tom!

Vi ber om at alle brukerne av de åpne buene opptrer ansvarlig, og at det betales for opphold i buene slik at tilbudet kan opprettholdes.