03/10/2023

Årets rypejakt har nå pågått i 4 uker, og vi har fått inn tilstrekkelig med fellingsrapporter for å kunne beregne uttaket hittil i høst. Tallene viser at jegerne har fått noe større utbytte enn vi forventet, og at det derfor er felt ca 8% av beregnet bestand. Styret i Dalsbygda Jaktlag har behandlet et forslag om å tillate innenbygds jegere å jakte rype utover høsten, men kommet frem til at det ikke er ønskelig å beskatte bestanden ytterligere denne høsten.

All jakt på rype innstilles derfor med virkning fra i dag den 3. oktober. Dette gjelder for alle jaktfelt i Dalsbygda, og for alle kategorier jegere.

Vi oppfordrer imidlertid jegere med sesongkort til å jakte annet småvilt. Det er observert godt med skogsfugl, og det finnes fortsatt både and og due i terrengene. Jakt på alt annet småvilt enn rype tillates for disse jegerne på alle terreng, også utleiefeltene.