17/08/2023

Årets rypetaksering ble gjennomført i perioden fra 6. til 14. august. Alle de faste linjene ble gått, i tillegg er det fra og med i år innført taksering på Sætersjøvola. Takseringsresultatene viser at det har vært et vanskelig år for rypa, med stor kyllingdødelighet, mange omlagte kull og sterk predasjon. Det er likevel viktig å merke seg at det ikke er krise for rypa i Dalsbygda, slike svingninger i bestanden er naturlige, og henger tett sammen med at det i år er ekstremt lite mus og lemmen i fjellet. Rev og rovfugl har derfor tatt godt for seg av rypebestanden.

Takseringsresultat 2023: 283 voksne ryper, 410 kyllinger, 2,8 kyllinger pr voksne par, 5,3 ryper pr km tellelinje. Tallene for voksen rype er ca 30% svakere enn i 2022, for kyllinger er tallene hele 60% svakere. 10 ganger etter tusenårsskiftet har vi hatt tilsvarende eller svakere tall for voksen rype, og 3 ganger tidligere i samme periode har vi hatt svakere tall for kyllinger.

Styret har basert på anerkjente modeller for bærekraftig forvaltning satt strenge begrensninger på årets rypejakt. Det er besluttet en dagskvote på 1 rype, 1 skogsfugl og fritt antall rugder pr. jeger på kortfeltene.

For utleiefeltene er det gitt følgende områdekvoter:

Mastukåsen 75 ryper

Åslia 50 ryper

Rabblia 30 ryper

Vangrøfta Sør og Nord 25 ryper

Sætersjøvola 40 ryper

Åsan 20 ryper

Alle jaktfelt fredes etter september-jakta. Det blir derfor ikke salg av dagskort i høst. Alle jegere som allerede har betalt for årets rypejakt tilbys å trekke seg fra årets jakt, disse vil da få full refusjon av allerede betalte jaktkort.