03/04/2023

Søknadsfrist for jakt på både småvilt og hjortevilt i Dalsbygda var 31. mars.

Vi har stor etterspørsel etter jakt hos oss, så kun søknader mottatt innen fristen kan bli behandlet. Alle som blir trukket ut for jakt vil motta e-post/sms om dette så snart trekningene skjer, og eventuelle restplasser tildeles fortløpende utover våren. Vi ber derfor om at søkere IKKE ringer/sender meldinger/mail for å «høre hvordan det går med søknaden». Alle vil få svar etterhvert, men søknadsmengden er veldig stor, og det tar tid å få bekreftelser fra alle som blir trukket ut. De siste restplassene blir derfor fordelt i månedsskiftet mai/juni.

Innenbygds jegere får svar på søknad om villrein så snart Forollhogna Villreinvald har fastsatt årets kvote. For rådyr og hjort tildeles jakt til alle innenbygds søkere. Det sendes ut e-post med info i løpet av våren. Innenbygdsjegere kan kjøpe sine jaktkort på småvilt fra og med 10. august på Dalsbygda Handel, dette kortet gjelder for and, gås, rype, storfugl og hare.