05/02/2023

Det varsles med dette om at dato for årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA er fastsatt til tirsdag 28.mars 2023. Saker som ønskes behandlet skal ihht lagets vedtekter være styre i hende innen 28. februar. Bruk helst epost post@dalsbygdajaktlag.no ved innsending av saker. Agenda utarbeides og kunngjøres innen medio mars.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd ihht vedtektenes bestemmelser.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.
  3. Saker styret ønsker å fremme for årsmøtet
  4. Innkomne saker mottatt av styret innen 28.februar.
  5. Valg