22/12/2022

Det blir nå gjennomført anbudskonkurranse for åremålsleie av 8 jaktfelt i Dalsbygda. Nytt av året er at også jaktfelter i Såttåhaugen er med i anbudskonkurransen. Leieperioden er 5 år, med start høsten 2023. Våre utleiefelt for rypejakt er kanskje noe av de beste en rypejeger kan ønske seg i Sør-Norge. Området ligger i «det gylne triangel», som fra gammelt av var kjent som det ypperste rypeterrenget i landet.

Jaktfelt navnUtropsprisBudfrist dato Klokkeslett
Mastukåsenkr    300 00006.febKl. 20.00
Åsliakr    300 00007.febKl. 20.00
Rabbliakr    200 00008.febKl. 20.00
Vangrøfta Sørkr    200 00009.febKl. 20.00
Vangrøfta Nordkr    200 00010.febKl. 20.00
Såttåhaugen Østkr    250 00011.febKl. 20.00
Såttåhaugen Vestkr    350 00012.febKl. 20.00
Sætersjøvolakr    200 00013.febKl. 20.00

For mer informasjon om jaktfeltene og anbudskonkurransen, se:

https://www.inatur.no/jakt/6375f339606ced020aa38463/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-1-mastukasa

https://www.inatur.no/jakt/637744067a690a1ea8fb9e82/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-2-aslia

https://www.inatur.no/jakt/6377778f9c7bf97487e4a1cd/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-3-rabblia

https://www.inatur.no/jakt/63777da2bf323d5f6537e8dc/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-4-vangrofta-nord

https://www.inatur.no/jakt/637b45e95367fc0dd81e3bb1/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-5-vangrofta-sor

https://www.inatur.no/jakt/637b49e85367fc0dd81e3bcd/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-6-satersjovola

https://www.inatur.no/jakt/637b62da5367fc0dd81e3bf7/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-7-sattahaugen-ost

https://www.inatur.no/jakt/637b67505367fc0dd81e3c06/rypejakt-dalsbygda-aremalsleie-felt-8-sattahaugen-vest

Dalsbygda Jaktlag SA driver bærekraftig forvaltning av rypebestanden, og har siden 1992 gjennomført systematisk taksering av bestand og kyllingproduksjon. Resultatene fra rypetakseringen gir oss et godt grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning, noe som igjen har medført at vi har en svært stabil og økende stamfuglbestand i våre områder.