03/10/2022

Utenbygds jegere kan fra 3.oktober kjøpe dagskort for rypejakt (inntil 4 sammenhengende dager) på Dalsbygda Handel (Joker-butikken i Dalsbygda sentrum).  Utenfor butikkens åpningstider kan man ringe 95202504 for eventuell avtale om kjøp av kort.

Det kan kjøpes kort til alle de tre jaktfeltene Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen Nord helt frem til 23. desember. Etter nyttår kan det kjøpes dagskort for vinterjakt, frem til 28. februar. 

OBS: Jaktkortene selges kun ved personlig oppmøte, de kan ikke bestilles, reserveres eller bookes på noe vis, jegeren må selv møte opp og fremvise gyldig jegerdokumentasjon for å kunne kjøpe disse jaktkortene. 

Kvoter:

Basert på takseringsresultatene og våre retningslinjer for bærekraftig forvaltning, har styret fastsatt en dagskvote på max 3 ryper pr jeger/dag. Vi har de siste årene hatt en gledelig utvikling av orrfugl-bestanden i våre områder, så i år vil alle rypejegere også kunne felle 1 orrfugl pr. dag på sitt rypekort.

OBS: felling av orrfugl skal rapporteres på e-post til post@dalsbygdajaktlag.no

Jaktregler:

Vi tar vi det som en selvfølge at våre jegere respekterer dagskvote-vedtaket, men jaktoppsynet kommer likevel til å foreta kontroller.

Dalsbygda Jaktlags oppsynskorps kan be om å få se innhold i sekker og vesker, samt jegernes dokumentasjon.
Oppsynet skal bortvise hunder dersom jegeren ikke har med gyldig dokumentasjon på hundens ID og sauerenhetsbevis.
Gyldig aversjonsbevis kan ikke være eldre enn 2 år for hunder under 8 år. For hunder over 8 år aksepteres eldre/utløpt bevis, men det skal uansett kunne fremvises dokumentasjon på hunden.
Jegere som motsetter seg kontroll, ikke etterkommer pålegg, eller overskrider dagskvotebestemmelsene kan bli utestengt fra all jakt i Dalsbygda i 5 år.

Alle uregelmessigheter blir rapportert til styret i Dalsbygda Jaktlag og evt vurdert politianmeldt.
Vi ber derfor alle jegere om å respektere regelverket, og å samarbeide med oppsynet.
…………………………………………………………………………….
Rapportering:
Alle jegere (fangst eller ikke) skal rapportere jaktresultatet umiddelbart etter endt jakt, og senest innen 23. des. inneværende år. OBS: Manglende jaktrapport medfører et gebyr på 250 kr. I tillegg vil du stille bakerst i køen ved neste års tildeling av rypejakt. 
……………………………………………………………………………..
For jegere som jakter på Østfeltet: Fjellveien vil også i år være stengt ved parkeringsplassen på Kløftåsen. Årsaken er at vi ikke ønsker «sammenkluming av jegere» lenger inn på fjellet. Husk at Dalbusjøen er privat område (avmerket på jaktkartet), jegere som oppsyn eller grunneier påtreffer inne på det private området kan ilegges kr. 5.000,- i bot og risikerer politianmeldelse. Vi ber dere derfor om å sette dere inn i grensene på kartet, og overholde bestemmelsene.

Se oversikt over hytter/setrer til leie her.