22/09/2022

Villreinjakta 2022 er nå avsluttet. Vindretningen har gjennom jakta vært lite gunstig for våre jegere, og har medført at det i lange perioder har vært lite dyr inne på vårt område. Gode overgangsavtaler med våre naboterreng, og ivrige jegere sam har lagt ned et betydelig antall jaktdager har likevel gitt gode fellingsresultater under årets jakt.

Dalsbygda Jaktlag hadde en tilgjengelig kvote på 56 dyr, av disse er 43 felt. Dette gir en fellingsprosent på 77%, noe som må sies å være meget bra.

Dette er fordelingen av de felte dyra: Kalv felt 25 av 34, Simle felt 7 av 8, Liten bukk felt 5 av 8 og Stor bukk felt 6 av 6. Sum 43 av 56 dyr er felt, 13 dyr er ikke felt.