30/08/2022

Salgsstart for innenbygds småviltjegere er mandag 5.september.

Jaktkortene selges på Dalsbygda Handel, og av styremedlemmene.

Alle som har deltatt på halvparten av OSJFF sine treningskvelder på lerduebanen får 50% rabatt på sine jaktkort, forutsatt at de kan dokumentere å ha deltatt på minst 5 treningskvelder.

Lokal ungdom under 18 år får gratis sesongkort på småvilt, forutsatt at de har avlagt jegerprøven og betalt jegeravgift (Jegeravgiftskortet dokumenterer dette.)

Innenbygds jegere kan fra 1. oktober også jakta på utleiefeltene, men vær OBS på at Dalsbygda Jaktlag kan innføre restriksjoner på dette underveis i jakta, så sjekk www.dalsbygdajaktlag.no før du jakter på disse feltene.

Krav til innenbygds jeger: 

  •  Må være fast bosatt i Dalsbygda, eller: 
  •  Være registrert i folkeregisteret med adresse i Dalsbygda (f.eks studenter), eller:  
  •  Være grunneier/rettighetshaver/medlem i Dalsbygda jaktlag. Dette er grunneiere som innehar minst 100 daa eiendom i Dalsbygda. 

Salgsstart for utenbygds rypejegerere mandag 3.oktober.

Jaktkortene selges på Dalsbygda Handel (Joker) og etter avtale på tlf 95 20 25 04 utenom butikkens åpningstider. Kortene kan ikke reserveres eller bookes, de selges kun ved personlig fremmøte. Det selges dagskort for inntil 4 sammenhengende dager på Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen.  Maksimalt antall jegere er 25 på Østfeltet, 25 på Vestfeltet og 15 i Kjurrudalen pr. dag.

Dalsbygda Jaktlag kan redusere antall tilgjengelige jaktkort, eller stanse salg av jaktkort på enkelte områder dersom lokale forhold eller hensyn til viltet tilsier dette.

Dagskvote for alle jegere er 3 ryper og 1 orrfugl pr. dag. Felte ryper skal rapporteres på www.inatur.no og felte orrfugl skal rapporteres på e-post post@dalsbygdajaktlag.no

Beverkort selges hele året, men jakttid for bever er kun mellom 1. oktober og 23. desember, samt mellom 1. januar og 15.mai (bever er altså fredet mellom 16.mai og 30.september).