18/08/2022

Dalsbygda Jaktlags forvaltningsområde ligger i et «beiteprioritert område», hvor vi så langt det er mulig ønsker å holde det fritt for store rovdyr. Vi oppfordrer derfor alle våre jegere til å registrere seg som lisensjegere, dette gjør du enkelt her: https://www.brreg.no/jegerregisteret/lisensfelling/

For å kunne felle rovdyr på privat grunn, må du også ha grunneiers tillatelse. Alle jegere med gyldige jaktkort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag SA vil få vår standard tillatelse tilsendt på forespørsel. Tillatelsen gjelder for hele vårt forvaltningsområde (bruk samme kart som du da har på ditt jaktkort). Om du ønsker å få tilsendt tillatelsen sender du oss en e-post på adressen post@dalsbygdajaktlag.no

OBS: Det er jegerens eget ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og jegeren skal sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Statsforvalterens jervetelefon 911 07 485. Mer informasjon om finner du her: https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/

Generelt gjelder dette:

Lisensfellingsperioden er fra i år i perioden 20.8.2021 til 15.2.2022.

Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren på tlf 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.

Det må fremmes særskilt søknad til Statsforvalteren ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.