16/05/2022

Det var i år nok en gang rekordmange søkere til rypejakta i Dalsbygda. Styret gikk igjennom søknadene på sitt møte den 2. mai, og overlot til Inatur å gjennomføre trekningen.

Dalsbygda Jaktlag har i år 260 jaktkort for utenbygds jegere i perioden 10.september-2.oktober. Samtlige av de jegerne som ble trukket ut har fått melding om dette, med frist for aksept av tildelt jakt den 19. mai. Eventuelle restplasser vil bli tildelt etter trekning så snart som mulig etter 20. mai, så for de av søkerne som ikke fikk noe tilbud ved første trekning, er det fortsatt muligheter.