07/04/2022

Styret har behandlet årets overgangsavtaler til villreinjakta.

Vingelen: Fri inngang fra eget terreng fra 22. august til 9. september, samt fra 17. september til 20. september. Inntil 5 jegere pr. dag kan kjøre til Vingelen for å jakte alle dager overgangsavtalen er gyldig, og alle jegere som feller dyr i Vingelen kan hentes ut med bil.

Kvikne: Fri inngang fra eget terreng under hele jakta, dvs fra 20. august til 20. september. Ingen kjøring til Kvikne for å jakte, men jegere som feller dyr i Kvikne kan hentes ut med bil.

Budal: Fri inngang fra eget terreng under hele jakta, dvs fra 20. august til 20. september. Inntil 2 jegere pr. dag kan kjøre til Budal for å jakte i perioden 25. august til 20. september. Alle jegere som feller dyr i Budal kan hentes ut med bil.

Soknedal: Inntil 2 jegere pr. dag kan kjøre til Soknedal for å jakte i perioden fra 24. august til 20. september.

Dalsbygda Jaktlag jobber med å få på plass en web-basert løsning for «booking» av kjøring ved bruk av overgangsavtalene, slik at det skal være mest mulig enkelt for jegerne å bruke overgangsavtalene, samt finne informasjon om ledige datoer for dette.