16/02/2022

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA er planlagt gjennomført tirsdag 29.mars klokken 19.30, i Dalsbygda Samfunnshus.

Saksliste blir kunngjort ved oppslag og på jaktlagets nettsider ca 2 uker før møtet avholdes. Årsmelding vil bli tilgjengelig for Dalsbygda Jaktlags medlemmer ved Dalsbygda Handel og på jaktlagskontoret fra den 21.mars.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@dalsbygdajaktlag.no innen 28.februar 2022.