30/09/2021

Villreinjakta 2021 ble avsluttet den 20.september. Årets jakt har vært preget av at dyra ofte har beveget seg i store flokker, og forflyttet seg raskt mellom ulike beiteområder. Jegere med jaktkort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag har kunnet nyte godt av samarbeidsavtalene vi har med våre naboterreng, så det har vært gode muligheter for å finne dyra, nesten uansett vindretning og vær. Vi har i perioder også hatt store mengder dyr på våre tradisjonelt gode områder, så en stor del av kvoten er i år felt på eget terreng.

Det ble felt tilsamen 60 dyr av våre jegere. Vi hadde en disponibel kvote på 74 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 81, et svært godt resultat både i Forolhogna og nasjonalt.

Samtlige 8 storbukker ble felt

10 av 12 småbukker ble felt

10 av 12 simler ble felt

32 av 42 kalver ble felt