13/09/2021

Dalsbygda Jaktlag selger jaktkort for småvilt til innenbygds jegere, og for rype til utenbygds jegere.

Innenbygds jegere kan fra 10.september kjøpe dags- eller sesongkort gjeldende for alt småvilt (rype, hare, skogsfugl) på Dalsbygda Handel, på jaktlagskontoret, eller ved å kontakte et styremedlem i jaktlaget. Fra 1.oktober kan innenbyds jegere benytte jaktkortet for småviltjakt på samtlige utleiefelter, med unntak av Rabblia som er fredet for jakt etter 30.september i år.

Utenbygds jegere kan fra 3.oktober kjøpe dagskort for rypejakt (inntil 4 sammenhengende dager) på Dalsbyda Handel (Joker-butikken i Dalsbygda sentrum), eller ved å kontakte jaktlaget på tlf 95 20 25 04. Det kan kjøpes jaktkort for Vestfeltet eller for Kjurrudalen Nord. Østfeltet er i år fredet for jakt etter 2.oktober (gjelder for utenbygds jegere).

Dagskvoten er for alle jegere 2 ryper pr. dag. Innenbygds jegere kan i tillegg felle 1 skogsfugl pr dag, og fritt antall harer. OBS: Jaktkortene selges kun ved personlig oppmøte, de kan ikke bestilles, reserveres eller bookes på noe vis, jegeren må selv møte opp og fremvise gyldig jegerdokumentasjon for å kunne kjøpe disse jaktkortene.