18/08/2021

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA har utifra årets rypetakseringer fastsatt områdekvoter og dagskvotebestemmelser for årets rypejakt. Kvotene er satt lavt utifra taksert rypebestand, men store lokale forskjeller gjør det nødvendig å redusrere uttaket noe i forhold til tidligere år for at kyllinger fra de beste områdene skal få spre seg utover områder med lavere rypetetthet. Vi forutsetter at samtlige av våre jegere respekterer de fastsatte kvotene, og vil reagere strengt om det avdekkes brudd på disse bestemmelsene.

Dette er kvotene:

Innenbygds jegere med dags/sesongkort, 2 ryper pr. jaktdag

Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen:

Utenbygds jegere med dagskort/ukekort, 2 ryper pr. jaktdag.

Utleiefeltene har disse kvotene (jakttid 10.sept-30.sept):

Åslia og Mastukåsen, 80 ryper pr. jaktfelt

Rabblia, Vola Nord, Vola Syd, Vanngrøfta Nord, Vanngrøfta Syd, 40 ryper pr. jaktfelt.

Åsan, 2 ryper pr. jaktdag.

Styret vil i løpet av september ta stilling til om innenbygds jegere får jakte på utleiefeltene fra 1.oktober, og om utenbyds jegere får jakte på kortfeltene fra 3.oktober. Styret vil da også ta stilling til om dagskvotene skal endres for jakt utover høsten. Oppdatert info legges ut på nettsidene innen 1.oktober.