11/05/2021

Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag SA har besluttet at rettighetshavere og innenbygds jegere kan søke om villreinjakt sammen med sine foreldre og barn, uavhengig av hvor disse er bosatt. Det vil også beregnes «innenbygds pris» for jaktkortet, uavhengig av om «jeger 2» (foreldren/barnet) er bosatt utenfor Dalsbygda. Minner om at det kun kan være to jegere på samme jaktkort, og at begge må dokumentere bestått skyteprøve før jaktkortet utleveres.