20/04/2021

På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 fra offentlige myndigheter kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med skudd mot dyrefigur.

Forrige jaktår fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at de tok sikte på å ikke videreføre dette fritaket i inneværende jaktår. Det er nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det ikke være krav om dokumenterbare treningsskudd for jakt på hjortevilt, kun bestått skyteprøve.

Dalsbygda Jaktlag SA ønsker å følge de nasjonale retningslinjene, og vil derfor ikke kreve dokumenterbare treningsskudd for jakt på hjortevilt eller bever i 2021. Vi oppfordrer likevel alle jegere til egentrening før jakta!