07/04/2021

Myndighetene har forlenget de nasjonale Covid19-restriksjonene til og med 14.april. Frem til da er det ikke tillatt å samle mer enn 20 personer innendørs, så vi kan ikke avholde årsmøtet før det blir lettelser i regelverket. Vi vil så snart som mulig etter den 14.april kunngjøre dato for årsmøtet, men mye tyder på at vi skal kunne gjennomføre dette den 27.april, så hold av den datoen.