22/03/2021

Styret har etter helgens tragiske hendelse i Dalsbygda besluttet å utsette årsmøtet, og ber om medlemmenes forståelse for dette. Det er ikke fastsatt noen ny dato, dette vil bli kunngjort etter påske. Årsberetningen er lagt ut på Dalsbygda Handel, slik at medlemmer i Dalsbygda Jaktlag kan hente den der.

Med vennlig hilsen

Styret