17/03/2021

OBS: Av hensyn til smittevern-reglene er arrangementet flyttet fra samfunnshuset til Rønningslemmen for å kunne arrangere dette med faste sitteplasser og 1 meter mellom deltagerne. Det tas forbehold om at regelverket ikke innskjerpes ytterligere, årsmøtet kan derfor bli avlyst på kort varsel.

Saksliste:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 2. Årsmelding 2020.

  • Styret og tillitsvalgte 2020
  • Søknad om jakt i Dalsbygda, samarbeidet med Inatur
  • Rovvilt og predatorbekjempelse
  • Rypa 2020, taksering og jaktrapporter
  • Jakt på hjort, rådyr og bever 2020
  • Elg og villreinjakta 2020

Sak 3. Regnskap 2020 og budsjett for 2021

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2021

Sak 5. Håndtering av jaktsøknader

Styret og administrasjonen i Dalsbygda Jaktlag opplever stadig større utfordringer ved håndtering av søknad om jakt i Dalsbygda, grunnet sterk vekst i antall søknader. Styret ønsker derfor en prinsippiell diskusjon på årsmøtet knyttet til hvordan jakta for utenbygds boende jegere skal fordeles. Det blir også generell informasjon ang tildeling av rein og rådyr.

Sak 6. Samarbeid med, eller eierskap i Nord Østerdal Utmarkstjenester AS.

Dalsbygda Jaktlag har de siste årene kjøpt oppsynstjenester fra NØUT, og er invitert til et tettere samarbeid gjennom kjøp av aksjer i selskapet.

Sak 7. Innkomne saker (Ingen)

Sak 8. Valg.

Sak 9. Avslutning ved leder

Vel møtt

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA