10/01/2021

Søknad om jakt på villrein, rådyr, hjort og bever for høsten 2021 blir åpnet for søknader den 28. februar, med søknadsfrist den 30. mai. Søknad sendes inn via Inatur, link til søknadsskjema blir lagt ut på denne nettsiden. OBS: Det er i år gjort endringer på søknad om villreinjakt:- Det legges ut 3 forskjellige søknadsskjemaer, ett for innenbygds jegere og rettighetshavere (må ha bostedsadresse i Dalsbygda, eller være medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag), ett for øvrige jegere bosatt i Os Kommune, og ett for utenbygds jegere (gjelder for alle jegere bosatt utenfor Os Kommune)- Det kan være 2 jegere på samme søknad, men begge må være fra samme kategori (altså enten innenbygs, bosatt i Os, eller utenbygds). Trekning av villreinjakta skjer i Juni måned. Alle som søker vil få svar på sms/e-post.