02/01/2021

Utlysning av all jakt i 2021 vil bli kunngjort på nettsiden den 10. januar.

Det er ikke mulig å søke om jakt før denne datoen. Årsaken til at det ikke åpnes for søknader tidligere, er koordinering med Inatur som også i år vil være vår samarbeidspartner for håndtering av søknader, betaling, utskriving av jaktkort og rapportering.

Søknadsfristen for utenbygds rypejegere som ønsker rypejakt i september, vil som tidligere være 28.februar. Tildeling vil skje så snart som mulig etter at Miljødirektoratet har sendt ut årets jegeravgiftskort.

Innenbygds småviltjegere trenger ikke å søke, dere kan kjøpe jaktkortene direkte på jaktlagskontoret og på Dalsbygda Handel når jakten nærmer seg.

Søknadsfrist for all annen jakt vil være 30.mai. Dette gjelder for både utenbygds og innenbygds jegere.