25/09/2020

Villreinjakta er over for i år. Nok en gang har jakta vært preget av uheldige værforhold for våre jegere. Det har overhodet ikke vært vind ifra øst under jakta, noe som har medført at reinsdyra for det meste har holdt seg på vestsiden av Ya, langt utenfor vår del av villreinområdet.

Likevel har våre villreinjegere felt 30 av av de 42 dyra vi hadde fellingstillatelse på. Dette gir en fellingsprosent på 71,5, noe vi må være veldig godt fornøyd med.

Dyra er i hovedsak felt på FO1 (Kvikne) i området mellom Y-Tangen og Enmolegret. Det er også felt endel dyr på FO2 (Soknedal) og noen dyr på FO4 (Budal).

Kun 2 dyr ble felt på FO11 (Dalsbygda/Såttåhaugen). Dette viser at jegerne er flinke til å bruke overgangsavtalene vi har med våre naboer, og at godt naboskap er en forutsetning for god forvaltning.

Fellingene fordeler seg slik:

Stor bukk, 5 felt av en kvote på 5

Liten bukk, 6 felt av en kvote på 6

Simle, 7 felt av en kvote på 7

Kalv, 12 felt av en kvote på 24 (26 inkl overgangskort)

Det er altså kun 12 kalver som ikke ble felt på vår kvote i 2020.

Bra jobba!