15/09/2020

Rypejegerne melder så langt om strålende forhold, og mye rype i terrengene. Jaktoppsynet har kun møtt blide og fornøyde jegere, og det er ikke avdekket noen form for mangler ved jegernes dokumentasjon eller hundenes aversjonsbevis. Vi minner likevel om at dokumentasjonen SKAL medbringes under jakta.

Det er heller ikke avdekket brudd på dagskvotene, som er maksimalt 3 ryper pr. jeger pr. dag.

Det har dessvere vært en episode hvor en hund har jaget et lam. Lammet døde, og hundens eier har ikke meldt ifra om episoden. Det er grunn til å tro at dette skjedde søndag den 13.september. Saken vil bli fulgt opp ovenfor alle jegere som var i det gjeldende området denne dagen. Uhell kan skje selv om hundene har alle papirer i orden, og det er mulig at hundens eier ikke ser hva hunden gjør til enhver tid, men når slikt skjer, så minnes vi alle på årsaken til at vi må være strenge og konsekvente om det påtreffes hunder uten gyldige papirer.

Det er ikke mange beitedyr igjen i fjellet, og de som fortsatt savner dyr er nesten daglig ute for å finne dem. Vi ber alle jegere om å utvise forsiktighet om de ser sau, og om å melde ifra så raskt som mulig, slik at vi kan få hentet dyrene ned fra fjellet.

Dødt lam