11/09/2020

For første gang er det påvist skrantesyke hos villrein utenfor Nordfjella.

En villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda torsdag for en uke siden har fått påvist sykdommen.

Skrantesyke er en alvorlig sykdom som påvirker hjernevevet hos hjortedyr. Den er alltid dødelig for dyr som blir smittet, men det er aldri påvist smitte til mennesker.

Før dette ene tilfellet på Hardangervidda er det kun påvist tilfeller i Nordfjella i Viken og Vestland, da med den konsekvens at hele villreinstammen i Nordfjella (ca 2000 dyr) ble skutt net for å fjerne smitten.

Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben dere gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen i landets villreinstammer.

Det presiseres at det aldri er påvist CWD/Skrantesyke i Forollhogna, men det er likevel svært viktig at alle som feller reinsdyr (unntatt kalv) tar prøvene dere er pålagt å ta, og sender dem til analyse så snart som mulig etter at dyret er felt.

Det er nå bare 1 uke igjen av villreinjakta i Forollhogna. Vi oppfordrer alle som fortsatt ikke har fått felt sitt dyr til å benytte de siste dagene godt, husk at villreinjakten har flere mål enn å fylle fryseboksen: det er forvaltning av stammen, det er innsamling av kjevedata (helsesjekk), og det er avgjørende viktig at vi får mer kunnskap om CWD gjennom prøvene dere tar av de felte dyrene.

Dersom du selv ikke har anledning til å jakte på tildelt dyr, ta kontakt, så får vi andre jegere til å jakte på dyrene, slik at vi får felt mest mulig av tildelt kvote.