08/09/2020

Innenbygds jegere og rettighetshavere kan fra i dag kjøpe dags/sesongkort for småvilt på Dalsbygda Handel. Kortet gjelder alt småvilt, dvs rype, storfugl og hare. Dagskvoten er 3 ryper og 1 storfugl, ingen kvote på hare. Fra 1. oktober kan kortet også benyttes på utleiefeltene (Mastukåsen, Åslia, Rabblia, Vola og Vanngrøfta).

Utenbygds jegere kan fra 10.september kjøpe dagskort for storfugl på Dalsbygda Handel. Kortet gjelder KUN for jakt på orrfugl, tiur og røy. Jaktområdet er det samme som benyttes til harejakt, dvs det meste av de skogkledde områdene i Dalsbygda, med unntak av utleiefeltene. Kart utleveres sammen med jaktkortet. Dagskvoten er 1 storgugl pr. dag.

Utenbygds jegere kan fra 7.oktober kjøpe dagskort for rype på Dalsbygda Handel. Det kan kjøpes kort for inntil fire sammenhengende dager på Vestfeltet og i Kjurrudalen. Dagskvoten er 3 ryper pr. dag. Kart utleveres sammen med jaktkortet.

Felles for alle som skal kjøpe jaktkort: Gyldig jegeravgiftskort MÅ fremvises for å få kjøpe jaktkortet.De som skal jakte med hund MÅ medbringe gyldig aversjonsbevis (ikke eldre enn 24 mnd) for hunden(e). Dokumentasjonen MÅ også medbringes under jakta, oppsynet vil bortvise hunder dersom jegeren ikke har med slik dokumentasjon, og alle uregelmessigheter vil bli rapportert til styret i jaktlaget.

Kjetil Eggen (tlf 908 39646) og Roar Eckermann (tlf 982 23605) kan også kontaktes for kjøp av jaktkort eller andre spørsmål.