18/08/2020

I perioden fra 10.august til 16.august ble tilsammen 45.000 daa av rypeterrengene i Dalsbygda taksert.

Vi var på forhånd usikre på hvordan den lange vinteren og den kalde sommeren hadde påvirket både stamfuglbestanden og kyllingproduksjonen. Resultatene viser at stamfuglbestanden (antallet voksne ryper) har gått noe tilbake fra toppåret 2019, men at vi fortsatt har svært god stamfuglbestand. Kyllingene har hatt tøffe kår, med sene klekkinger, en del omlagte reir og lite innsekter, men produksjonen er likevel på samme nivå som i 2019, justert for at det er noe færre voksne ryper i terrengene.

Fasiten viser følgende: (tallene i parentes er 2019-tall).

Antall voksne ryper taksert: 462 (501)

Antall kyllinger taksert 1077 (1174)

Totalt ant ryper taksert: 1539 (1675)

Ant kyllinger pr. to voksne: 4,7 (4,7)

Ant ryper pr 1000 linjemeter: 13,8 (15,2)

Det er altså godt med rype i Dalsbygda, og antallet voknse ryper er det nest høyeste som er registrert siden tellingene startet i 1992. Grunnet stedvise variasjoner i antallet stamfugl pr 1000 linjemeter (spesielt knyttet til øst-vendte biotoper og snøforhold), er det besluttet å stenge Østfeltet for utenbygds jegere fra 7.oktober.

Vi ønsker med dette alle våre jegere SKITT JAKT!