16/06/2020

Saksliste:


Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 2. Årsmelding 2019.

- Styret og tillitsvalgte 2019
- Søknad om jakt i Dalsbygda
- Rovvilt og predatorbekjempelse
- Rypa 2019, taksering og jaktrapporter
- Jakt på hjort, rådyr og bever 2019
- Elg og villreinjakta 2019
- Sak 3. Regnskap 2019 og budsjett for 2020

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2020

Pause, med innlegg av Leif Kåre Kvangraven

Sak 5. Innføring av medlemsfordeler i Dalsbygda Jaktlag?

- Flere medlemmer har tatt til orde for innføring av «medlemsfordeler» i jaktlaget. Saken ønskes drøftet med årsmøtet.

Sak 6. Jordskiftesaken

- Info om jaktrettsavtalen mellom Såttåhaugen grunneierlag, de 19 rettighetshaverne i Såttåhaugen og Dalsbygda Jaktlag

Sak 7. Innkomne saker

Sak 8. Valg.

Sak 9. Avslutning ved leder

Vel møtt

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA


De som ønsker det kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel f.o.m 19. juni.

Alle medlemmer som stiller på årsmøtet vil motta et eksemplar av boka «Minner» skrevet av Leif Kåre Kvangraven.