03/06/2020

Styret i Dalsbygda jaktlag har foretatt tildeling av fellingstillatelser til årets villreinjakt. 

Vi mottok i år 104 søknader, og hadde 44 fellingstillatelser. I henhold til årsmøtets beslutning, er innenbygds jegere og rettighetshavere prioritert, og kun 2 fellingstillatelser på storbukk er tildelt utenbygds jegere. 

Kategori

Navn jeger 1

Navn jeger 2

Tildelt dyr

INNENBYGDS

Roar Fjeld

Svein Svee

Simle

INNENBYGDS

Bjørn Brynhildsvold

Jan Arvid Aamo

Simle

INNENBYGDS

Annar Ryen

Harald Enge

Storbukk

INNENBYGDS

Trond Vangskåsen

Jon Egil Bakken

Kalv

INNENBYGDS

Kjetil Eggen

Håkon Lutdal

Simle

INNENBYGDS

Martin Tamnes Krog

Enter your text here...

Simle

INNENBYGDS

Kai Ove Berntsen

Amund Langøien

Simle

INNENBYGDS

Per Inge Osgjelten

Sondre Osgjelten

Liten bukk

INNENBYGDS

Halstein Meli

Enter your text here...

Liten bukk

INNENBYGDS

Stig Østgård

Martin Aarseth

Kalv

INNENBYGDS

Arild Johaug

Lars Bjørge Thorsen

Kalv

INNENBYGDS

Anniken Mosen Ryen

Kennie Ryen

Storbukk

INNENBYGDS

Dalsbygda skole v/Geir Moseng

Mari Kvernbekkeng

Kalv

INNENBYGDS

Anders Tingstad

Enter your text here...

Simle

INNENBYGDS

Kjell Magne Ryen

Enter your text here...

Liten bukk

INNENBYGDS

Marius Tuveng

Steinar Ytterhaug

Kalv

INNENBYGDS

Nils Helge Myre

Tor Ronny Haugsgjelten

Kalv

INNENBYGDS

Torjus Østgård

Enter your text here...

Kalv

INNENBYGDS

Nina Veslum

Simen Krog

Kalv

INNENBYGDS

Tomas Østgårdstrøen

Enter your text here...

Kalv

INNENBYGDS

Rune Fredheim

André Fredheim

Kalv

INNENBYGDS

Andreas G. Tuveng

Ulf Tuveng

Kalv

INNENBYGDS

Ivar Ryen

Mona Østgårdstrøen

Kalv

INNENBYGDS

Kjell Dybvig

Enter your text here...

Kalv

INNENBYGDS

Knut Ole Brynhildsvoll

Tore Kanestrøm

Storbukk

INNENBYGDS

Ola Lillebakken

Vegar Lillebakken

Liten bukk

INNENBYGDS

Per Galåen

Marthe Hokland

Kalv

INNENBYGDS

Øyvind Larsen

Per Olof Holmberg

Kalv

INNENBYGDS

Petter Nygård

Enter your text here...

Kalv

INNENBYGDS

Stik Ole Henningsmo

Anne Cathrin Johnsen

Kalv

INNENBYGDS

Øyvind Berg

Atle Berg

Simle

INNENBYGDS

Henrik Rønningen

Enter your text here...

Kalv

INNENBYGDS

Per Martin Rønningen

Håvard Garli

Kalv

INNENBYGDS

Øystein Solem 

Kay Johanne Aamo

Kalv

INNENBYGDS

Kjell Gunnar Lund

Peter Christian Lund

Kalv

OS

Anja Langbekkhei

Aina Eggen

Kalv

OS

Jørgen Langbekkhei

Åse Karin Langbekkhei

Liten bukk

OS

Oddbjørn Meli

Knut Simensen

Kalv

OS

Kjell Jarle Meli

Enter your text here...

Liten bukk

OS

Odd Einar Westum

Per Arne Mikkelsen

Kalv

UTENBYGDS

Geir Aanderbakk

Enter your text here...

Storbukk

UTENBYGDS

Jarle Engen

Enter your text here...

Storbukk

Overgangskompensasjon KVIKNE

FO-1 KVIKNE

Kristin Lund Autvik

Kalv

Overgangskompensasjon KVIKNE

FO-1 KVIKNE

Kristin Lund Austvik

Kalv

Venteliste 1

Rune Gjelten

Kristen Gjelten

Kalv/simle

Venteliste 2

Elisabeth Wikan Heidtmann

Egil Wikan

Kalv/simle

Venteliste 3

Bjørn Grue

Enter your text here...

Kalv/simle

Venteliste 4

Vebjørn Vangskåsen

Ståle Vangskåsen

Liten bukk

Venteliste 5

Leif Kokvoll

Helge Kokvoll

Liten bukk

Venteliste 6

Jørstein Nygård

Kjell Erik Nygård

Liten bukk

Venteliste 7

Torje Farsjø

Anja Helene Sund Rodum

Kalv/simle

Venteliste 8

Vegard Aasen

Cell

Kalv/simle

Venteliste 9

Arne Myran

Cell

Storbukk

Venteliste 10

Roar Eckermann

Cell

Liten bukk