26/04/2020

Nasjonalparkstyret ønsker innspill til ny byggeskikksveileder.

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er på høring.
Frist for innspill og kommentarer er satt til 1.juni 2020.
Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna med hovedfokus på bygninger knyttet til seter- og slåttebruk.
Veilederen er også ment å kunne favne bygninger og bygningsmiljø utenfor verneområdene.

Vi håper flest mulig med interesse for og kunnskap om bygningsarven i området vil engasjere seg og hjelpe til med å gjøre veilederen best mulig!
Vi håper at veilederen kan skape litt nysgjerrighet og engasjement rundt ivaretagelse av områdets historie synliggjort gjennom bygningsarven. Hvordan var det før - hvordan er det i dag - og hvor går veien videre?

Mer opplysninger om veilederen og høringen finner du på nasjonalparkstyrets nettsider – direkte link her.