03/04/2020

Grunnet stor usikkerhet knyttet til pålagte og anbefalte smittevern-tiltak i forbindelse med Korona-utbruddet, varsles det om at styret har besluttet å utsette årsmøtet i Dalsbygda på ubestemt tid. Så snart det blir fastsatt nytt tidspunkt for årsmøtet vil dette varsles ved oppslag og på nettsiden.

Trykking av årsmeldingen er derfor også utsatt på ubestemt tid, da sakslisten kan påvirkes av utsettelsene.

Med vennlig hilsen

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA