20/03/2020

Dalsbygda Jaktlag har nå mottatt informasjon fra Os Kommune vedrørende årets beverjakt.

Kvoten blir som den har vært de siste årene på 6 dyr. Vi åpner for fritt kortsalg, og vil stoppe jakta dersom kvoten blir fylt.

Som tidligere år så oppfordrer vi jegerne til å ikke felle drektige hunner (les dere opp på hvordan dere ser forskjell på dyra!)

I år vil vi også levere ut et registreringsskjema sammen med jaktkortet. Skjemaet skal benyttes for registrering av beverdammer (både bebodde og ubebodde) beverkolonier og individer samt eventuelle beiteskader. Samtlige jegere må være forberedt på å fylle ut og returnere dette skjemaet, så GPS blir et viktig verktøy også for beverjegerne i år.

Jakttid for bever er i Os kommune frem til og med 15. mai. Foreløpig er det mye snø i og rundt våre vassdrag, men etter påske vil nok dette endre seg fort slik at jakten kan komme i gang. Søknadsskjema for årets jakt finner du her.