10/03/2020

Det er nå åpent for å søke om villreinjakt i Dalsbygda høsten 2020.

Kvoten for årets villreinjakt er ikke fastsatt, dette vil bli gjort på årsmøtet i Forollhogna Villreinutvalg i slutten av april.

Utifra bestandsregistreringer og målene i driftsplanen for Forollhogna Villreinutvalg, antas det at det vil bli besluttet en kvote på ca 350 dyr for 2020.

Dette vil gi Dalsbygda en kvote på bare ca 40 dyr, noe som betyr at svært få utenbygds boende jegere kan tildeles fellingstillatelse på villrein hos oss i år.