31/12/2019

Dalsbygda jaktlag har endret litt på jaktkortene for småviltjakt, gjeldende for utenbygds jegere. Det er nå samme pris for jakt med og uten hund. Vi har også gjort jakt på orrfugl tilgjengelig for utenbygds rypejegere.

Rypejakt utenbygds jegere i perioden fra 10. september til 2. oktober . Søknadsfrist 28.februar
 
 
Inndeling i 4 perioder a 5 dager. Begrenset antall jegere (Ø=25, V=25, og KN=15). NB: Én jaktfri dag mellom hver periode. Samme pris med/uten hund.
 

1.periode med/uten hund: 5000 - 5 dager f.o.m. 10.september.
2.periode med/uten hund: 4500 - 5 dager f.o.m. 16.september.
3.periode med/uten hund: 3500 - 7 dager f.o.m. 22.september.
4.periode med/uten hund: 5000, 7 dager f.o.m. 28.september.

 
 
 

 
 
 
 
 
Kortsalg rypejakt for utenbygds jegere på Dalsbygda Handel, f.o.m. 3. oktober.
Døgnkort med/uten hund: 400,- inntil 4 sammenhengende dager.

Kan ikke bookes/bestilles, kortene selges kun ved personlig fremmøte i butikken. Det kan kjøpes kort for inntil 4 sammenhengende dager, begrenset antall jegere per. område, styret beslutter antall per. område før salgsstart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harejakt 
Søknadsfrist 30. mai
 
(feltleie ihht kontrakt)
2 000
Pris er oppgitt pr. jeger/gevær.
 
 
 
 
 
 
Jakttid fra 2. til 9. oktober + fra 19. til 25.oktober
 
 
 
 
 
 
 
Storfugl
 
Det selges ikke jaktkort på storfugl.
 
 
 
 


 
 
Beverjakt
 
Jaktkortene selges på Dalsbygda Handel 
 
 
 
 
Utenbygds
500
Kort for jakt i sesongen fra 01.10 til 23/12 og fra 1/1 til 15.05